Ευρωβαρόμετρο: Το 12% των Ευρωπαίων δεν θέλει να εμβολιαστεί, 26% στην Κύπρο, το υψηλότερο ποσοστό

Δύο ακόμα θάνατοι από COVID-19, 269 περιστατικά την Κυριακή, 224 νοσηλεύονται. ΚΥΠΕ
Περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα Ευρωπαίους (45%) θα ήθελαν να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατό – ή έχουν ήδη εμβολιαστεί – σύμφωνα με τα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Κομισιόν.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 20% θα ήθελε να το κάνει κάποια στιγμή το 2021, το 21% θα προτιμούσε να εμβολιαστεί αργότερα και το 12% δηλώνει δεν θα εμβολιαστεί, ενώ το 2% ότι δεν γνωρίζει. Στην Κύπρο το 26% δεν επιθυμεί να εμβολιαστεί καθόλου – το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ – ενώ το 40% θα ήθελε να το κάνει αργότερα.

Αναλυτικά σε 21 χώρες, η πλειονότητα των ερωτηθέντων θα ήθελε να εμβολιαστεί το συντομότερο δυνατό ή να έχει ήδη εμβολιαστεί, με επικεφαλής την Ιρλανδία (74%), τη Δανία (73%) και τη Σουηδία (71%).

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, υπάρχουν έξι χώρες όπου η πλειονότητα των ερωτηθέντων απάντησαν ότι θα ήθελαν να εμβολιαστούν αργότερα: Κύπρος (40%), Ρουμανία (36%), Βουλγαρία (32%), Ουγγαρία (31% ), Κροατία (30%) και Πολωνία (29%). Στη δε Κύπρο το 26% δεν επιθυμεί να εμβολιαστεί καθόλου – το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ – ενώ το 40% θα ήθελε να το κάνει αργότερα. Στην Ελλάδα το ποσοστό όσων δεν θέλουν να εμβολιαστούν καθόλου είναι 13% και το 29% προτιμά αργότερα.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Έυρωβαρόμετρο, σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι δεν είναι ικανοποιημένοι με τα μέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της πανδημίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (49%, +5 ποσοστιαίες μονάδες από το καλοκαίρι του 2020), ενώ το 43% είναι ικανοποιημένο (-2) και το 8% απαντά ότι δεν ξέρω (-3). Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, η πλειοψηφική γνώμη άλλαξε από το καλοκαίρι του 2020.

Σε 12 χώρες, η πλειονότητα των ερωτηθέντων «δεν είναι ικανοποιημένοι», με επικεφαλής την Ελλάδα (68%), το Λουξεμβούργο (63%) και το Βέλγιο (61%). Στην Ισπανία (44% «ικανοποιημένοι», έναντι 44% όχι ικανοποιημένοι) και τις Κάτω Χώρες (43% έναντι 43%), η κοινή γνώμη είναι ομοιόμορφα διχασμένη.

Η ικανοποίηση με τα μέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού μειώθηκε σε 14 χώρες από το καλοκαίρι του 2020, ιδίως στη Γερμανία (33%, – 16 ποσοστιαίες μονάδες), την Ιρλανδία (56%, -15), την Εσθονία (42%, -13), Σλοβακία (39%, -13), Ελλάδα (31%, -10), Κύπρος (49%, -10) και Φινλανδία (45%, -10). Αυξήθηκε σε 12 χώρες, πιο εντυπωσιακά στη Δανία (68%, +11), στην Ιταλία (46%, +10), στη Μάλτα (55%, +9), στη Λιθουανία (67%, +8), στην Πορτογαλία (66% , +8), Σουηδία (55%, +8) και Ισπανία (44%, +8) και παραμένει αμετάβλητο στο Λουξεμβούργο.

Το 10% των ερωτηθέντων ή περισσότεροι πιστεύουν ότι η οικονομία της χώρας τους δεν θα ανακάμψει ποτέ από τον αντίκτυπο της πανδημίας, όπως στη Λετονία (17%), την Κροατία και την Πολωνία (και οι δύο 16%), τη Σλοβακία (14%), τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (και οι δύο 12% ), Γαλλία και Σλοβενία (και οι δύο 11%), Αυστρία, Τσεχία, Ελλάδα και Ουγγαρία (από 10%)

Από το καλοκαίρι του 2020, το ποσοστό εκείνων που αντιλαμβάνονται αρνητικά την εμπειρία τους σχετικά με τα μέτρα περιορισμού έχει αυξηθεί σε όλες τις χώρες, όπως στην Ιρλανδία (41%, +24 ποσοστιαίες μονάδες), Σλοβακία (49%, +10), Ισπανία ( 42%, +13), Ιταλία (63%, +13), Κύπρος (50%, +12), Σλοβενία (42%, +12), Λιθουανία (29%, +11), Γαλλία (40%, +10 ) και Αυστρία (43%, +10). Η Πορτογαλία είναι η μόνη εξαίρεση: οι απαντήσεις που αντιστοιχούν στο “αρνητικά” έχουν χάσει έδαφος (54%, -8).

Μια σαφής πλειοψηφία των Ευρωπαίων δεν είναι ικανοποιημένη με τα μέτρα που έλαβε η εθνική κυβέρνησή τους για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού: το 56% δεν είναι ικανοποιημένο (+19 ποσοστιαίες μονάδες από το καλοκαίρι του 2020), ενώ το 43% (-19) είναι ικανοποιημένοι. Η ικανοποίηση έχει επιδεινωθεί θεαματικά από το καλοκαίρι του 2020, όταν η κατάσταση ήταν το αντίθετο, με το 62% ικανοποιημένοι έναντι 37% το αντίθετο.

Η ικανοποίηση με τα μέτρα που έλαβε η εθνική κυβέρνηση ποικίλλει απότομα μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ, από 79% στη Δανία έως 21% στη Λετονία. Συνολικά, η πλειονότητα των ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένοι με τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνησή τους σε 11 κράτη μέλη (από 24 το καλοκαίρι του 2020). Σε 15 χώρες, η πλειονότητα των ερωτηθέντων δεν είναι ικανοποιημένη, με τουλάχιστον τα τρία τέταρτα να συμμερίζονται αυτήν την άποψη στη Λετονία (79%), στην Τσεχία (76%) και στη Σλοβακία (75%).

Από το καλοκαίρι του 2020, η ικανοποίηση έχει επιδεινωθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι περισσότερες εξελίξεις δείχνουν τεράστιες μειώσεις, ιδιαίτερα στη Λετονία (21%, -56 ποσοστιαίες μονάδες), την Τσεχία (24%, -47), την Εσθονία (45%, -40), τη Μάλτα (53%, -39), τη Σλοβακία (25% , -38), Ελλάδα (39%, -36), Κύπρος (53%, -34), Σλοβενία (31%, -33) και Αυστρία (47%, -30).

Σε ό,τι αφορά την αντίδραση της ΕΕ στην πανδημία, περίπου έξι στους δέκα Ευρωπαίους εμπιστεύονται την ΕΕ να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις στο μέλλον (59%, -3 ποσοστιαίες μονάδες από το καλοκαίρι του 2020). Λιγότερο από τέσσερις στους δέκα δεν εμπιστεύονται την ΕΕ ως προς αυτό (39%, +3) και το 2% δηλώνουν ότι δεν το γνωρίζουν (αμετάβλητο).

Τουλάχιστον το ήμισυ του πληθυσμού εμπιστεύεται την ΕΕ να λάβει τις σωστές αποφάσεις στο μέλλον σε 24 χώρες, και περισσότερα από τα τρία έδρα το κάνουν στην Πορτογαλία (89%), τη Μάλτα (79%) και την Ουγγαρία (77%). Στο άλλο άκρο της κλίμακας, οι πλειοψηφίες δεν εμπιστεύονται την ΕΕ στην Ελλάδα (55%), στην Τσεχία (53%) και στην Αυστρία (50%).

Σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2020, η εμπιστοσύνη στην ΕΕ να λάβει τις σωστές αποφάσεις στο μέλλον έχει χάσει έδαφος σε 17 χώρες, ιδίως στη Γερμανία (50%, -15), στην Ιρλανδία (70%, -11), στο Βέλγιο (55%, -11), Λετονία (61%, -10) και Σλοβακία (56%, -10).

Αυξήθηκε σε επτά, πιο εντυπωσιακά στη Μάλτα (79%, +21), στην Πορτογαλία (89%, +13) και στην Ιταλία (60%, +10), και παραμένει αμετάβλητη σε τρία: Βουλγαρία (62%), Κύπρος ( 65%) και τις Κάτω Χώρες (68%).

Σε 20 κράτη μέλη, η πλειονότητα των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι εμπιστεύονται την ΕΕ (από 15 το καλοκαίρι του 2020), με τα υψηλότερα επίπεδα να παρατηρούνται στην Πορτογαλία (78%), στην Ιρλανδία (74%) και στη Λιθουανία (70%).

Στη Γερμανία, μια σχετική πλειοψηφία τείνει να εμπιστεύεται την ΕΕ (48% έναντι 44% «τείνουν να μην εμπιστεύονται»), και στη Φινλανδία, η κοινή γνώμη διαιρείται ομοιόμορφα (50% «τείνουν να εμπιστεύονται» έναντι 50% «τείνουν να μην εμπιστεύονται “).

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, η δυσπιστία είναι η πλειοψηφία στην Ελλάδα (63%, + 5%), Αυστρία (53%), Τσεχία (52%) Κύπρο (52%, + 2% έναντι της προηγούμενης μέτρησης), Γαλλία ( 49% έναντι 39% «τείνουν να εμπιστεύονται») και την Ιταλία (46% έναντι 44%).

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της «Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης με ένα ενιαίο νόμισμα, το ευρώ» σε 22 κράτη μέλη της ΕΕ (αμετάβλητο από το καλοκαίρι του 2020). Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό είναι 79%, στη Μάλτα και στη Φινλανδία 76% και οι δύο, στην Ιταλία 72% και στη Γαλλία και στην Αυστρία από 70%. Η υποστήριξη κυριαρχεί επίσης σε τρεις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ: Ουγγαρία (63%), Ρουμανία (55%) και Κροατία (48% έναντι 45% κατά).

Σε πέντε χώρες, όλες εκτός της ζώνης του ευρώ, η πλειονότητα των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι είναι ενάντια στο ευρώ: Σουηδία (73%), Δανία (68%), Τσεχία (60%), Πολωνία (56%) και Βουλγαρία, όπου η γνώμη διαιρείται σχεδόν ομοιόμορφα (41% κατά και 40% υπέρ). Από το καλοκαίρι του 2020, η στήριξη για το ευρώ αυξήθηκε σε 20 κράτη μέλη, πιο εντυπωσιακά στην Τσεχία (40%, +19 ποσοστιαίες μονάδες), την Πορτογαλία (95%, +13), την Ιταλία (72%, +12) και τη Λιθουανία (84 %, +10).

ΚΥΠΕ, Aθανάσιος Αθανασίου
Βέλγιο, Βρυξέλλες

Ακολουθήστε την Hellas Journal στη News Google

 

Σε καθολικό λοκντάουν από Μεγάλη Δευτέρα η Κύπρος: Για δυο εβδομάδες

 

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal


%d bloggers like this: