Οι αφ’ υψηλού συμβουλές του Στουρνάρα: Τα έκαναν όλοι σαλάτα, 1,4 τρις ευρώ τα κόκκινα δάνεια της Ευρωζώνης

File Photo: Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας ΑΠΕ ΜΠΕ, ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Στο άρθρο του για την στήλη «Homo Oeconomicus» της εφημερίδας Handelsblatt, στην οποία αρθρογραφεί τακτικά, ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας αναφέρει:

Οι οικονομικές συνθήκες στην Ευρωζώνη καθορίστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας κυρίως από μέτρα Νομισματικής Πολιτικής. Μαζί με μια υποστηρικτική Δημοσιονομική Πολιτική έχουν μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης του Covid-19. Αλλά και οι τράπεζες ήταν σε θέση να λειτουργήσουν σε ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον, καθώς οι εποπτικές   απαιτήσεις χαλάρωσαν αισθητά.

Ωστόσο, το τέλος των ειδικών κανόνων για τις πτωχεύσεις και την πρόβλεψη απώλειας δανείων και ο περιορισμός των προγραμμάτων δημόσιας στήριξης στην εποχή μετά την κρίση του κορωνοϊού θα μπορούσε να αποκαλύψει σημαντικό όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων. Δεδομένης της προβλεπόμενης μείωσης της παραγωγής σε ολόκληρη την ΕΕ, η επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας φαντάζει αναπόφευκτη.

Η ΕΚΤ εκτιμά ότι σε ένα δυσμενές, αλλά εύλογο σενάριο, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών στην Ευρωζώνη ενδεχομένως να φθάσουν στο υψηλό των 1,4 τρις Ευρώ. Αυτό πιθανότατα θα συμπέσει με την ήδη χαμηλή αποδοτικότητα του τραπεζικού τομέα στην Ευρωζώνη, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει τις προβλέψεις για την απώλεια δανείων και την ταχεία αναγνώριση των ζημιών.

Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την ευρωπαϊκή κρίση δημοσίου χρέους, η περιορισμένη δυνατότητα πρόβλεψης για την απώλεια δανείων και η έλλειψη δυνατοτήτων εκκαθάρισης εντός των τραπεζών θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τον διακανονισμό των ιδιωτικών χρεών. Σε τελική ανάλυση, αυτό θα μπορούσε να αποτρέψει την πιστωτική επέκταση και να υπονομεύσει την οικονομική ανάκαμψη.

Οι τράπεζες στην Ευρωζώνη αύξησαν σημαντικά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 τις προβλέψεις για απώλεια δανείων στο 0,76% των δανείων σε ετήσια βάση. Ωστόσο, αυτή η πρόβλεψη είναι πιθανό να υστερεί έναντι της πραγματικού όγκου των «κόκκινων δανείων». Αυτό υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα δημιουργίας αξιόπιστων και διαφανών χρηματοοικονομικών δεδομένων.

  • Σε κίνδυνο η βιωσιμότητα

Η εμπειρία σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης με υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων μάς έχει διδάξει: Μια παρατεταμένη διαδικασία αναδιάρθρωσης, σε συνδυασμό με την αργή υλοποίηση της μεταρρύθμισης των διατάξεων που διέπουν τις πτωχεύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο όγκο «κόκκινων δανείων» και, τελικά, να θέσουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα των υποκείμενων οφειλετών, ειδικά των επιχειρήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταγράψει στην σχετική ανακοίνωσή της της 16ης Δεκεμβρίου τέτοιου είδους μέτρα, τα οποία μπορούν να διευκολύνουν την έγκαιρη λογιστική καταγραφή των πιστωτικών απωλειών και την ταχεία εκκαθάριση των ισολογισμών μέσω συστημικών λύσεων. Πρέπει να μάθουμε από τα διδάγματα των προηγούμενων κρίσεων και να λάβουμε πραγματικά τέτοιου είδους μέτρα.

ΠΗΓΗ: Handelsblatt, Nach der Pandemie kommen die Kreditsorgen der Banken

Ο Τζεφ Μπέζος θα παραιτηθεί από εκτελεστικός διευθυντής της Amazon και θα αναλάβει καθήκοντα προέδρου


Latest of HellasJournal


%d bloggers like this: