Νέο πακέτο μέτρων στήριξης ενόψει lockdown παρουσίασαν ΥΠΟΙΚ και Υπ. Εργασίας της Κύπρου

O Πετρίδης διαμήνυσε ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή των μέτρων είναι η έγκριση του προϋπολογισμού. Photo via ΚΥΠΕ (CNA Cuprys).
Πακέτο μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που εκτιμάται μεταξύ των €350 και €450 εκατομμυρίων, παρουσίασε σήμερα η Κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια μετριασμού των επιπτώσεων της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων για μείωση της διασποράς του Covid-19.

Τα νέα μέτρα ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη και την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου ενόψει της έναρξης του νέου lockdown που αρχίζει αύριο και ολοκληρώνεται στο τέλος Ιανουαρίου.

Λέγοντας ότι «δεν χωρούν πολιτικά παιγνίδια σε αυτή την μάχη που δίνουμε», ο Κωνσταντίνος Πετρίδης είπε πως «ελπίζουμε να είναι η τελική μάχη μέχρι να κερδηθεί η μάχη με τα εμβόλια, μέχρι να θωρακίσουμε την υγεία του λαού μας ειδικά των ευάλωτων ομάδων με ένα ικανοποιητικό ποσοστό εμβολιασμών, ούτως ώστε να μπορέσει να επαναλειτουργήσει έστω και σταδιακά η οικονομία, για να μην εισέλθουμε σε μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, που θα δημιουργήσει νέα και πολύ δύσκολα προβλήματα».

Παράλληλα, ο κ. Πετρίδης διαμήνυσε ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή των μέτρων είναι η έγκριση του προϋπολογισμού, καθώς τα ποσά αυτά δεν μπορούν να εκταμιευθούν, λέγοντας ουσιαστικά πως με τα δωδεκατημόρια δεν μπορούν να καλυφθούν αυτά τα μέτρα.

Απηύθυνε έκκληση σε όλους για συναίνεση «για να κερδίσουμε αυτή τη μάχη», αφού «υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τα εμβόλια. Σε αυτό το σημείο κάλεσε τους πολίτες να «σεβαστούν αυτά τα επώδυνα μέτρα που επηρεάζουν όλους. Πρέπει να αντέξουμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη».

Από την πλευρά της, η κ. Αιμιλιανίδου αναγνώρισε μεν πως η παρατεταμένη κρίση λόγω της πανδημίας οδήγησε σε κάποια αύξηση της ανεργίας, τονίζοντας δε πως η αύξηση είναι κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και το γεγονός ότι λόγω των μέτρων στήριξης η αύξηση της ανεργίας είναι σε διαχειρίσιμα επίπεδα.

Τα σχέδια του ΥΠΟΙΚ

Το βασικό σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών είναι το Σχέδιο Κρατικής Χορηγίας Επιχειρήσεων & Αυτοτελώς Εργαζομένων, με εκτιμώμενη δαπάνη €200 εκατ., που αφορά κάλυψη ενοικίων, δόσεων, ή άλλων λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων και των αυτοτελώς εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις που θα τύχουν στήριξης ανέρχονται σε 30.000, ενώ το ύψος της επιδότησης θα κυμαίνεται από €1.000 και θα φτάνει μέχρι και €300.000.

Δικαιούχοι του σχεδίου είναι επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι υποκείμενοι σε ΦΠΑ, οι οποίοι παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 35%, λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 σε σύγκριση με το 2019. Οι δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο σχέδιο θα ανακοινωθούν με την προκήρυξη του Σχεδίου εντός Ιανουαρίου.

Δικαιούχοι θα είναι επίσης και νέες επιχειρήσεις οι οποίες συστάθηκαν εντός του 2020 και παρουσίασαν μειωμένο κύκλο εργασιών πέραν του 35%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο κύκλο εργασιών του τομέα τους.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19.
β) Έχουν διευθετημένες ή σε ρύθμιση τις υποχρεώσεις τους στο ΦΠΑ.
γ) Έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις για ΦΠΑ του μηνός Αυγούστου ή Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου του 2020.
δ) Έχουν υποχρέωση για επαναλειτουργία των επιχειρήσεων εντός του 2021.

Αναφορικά με το ύψος της επιδότησης, το ΥΠΟΙΚ έχει εξελίξει ένα ειδικό αλγόριθμο, ο οποίος θα καθορίζει την επιδότηση βάσει των βδομάδων που η επιχείρηση τελεί υπό μερική ή ολική αναστολή λειτουργίας, ή που έχει επηρεαστεί από την πανδημία λόγω της φύσης της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και την επιβολή ποσοστού επί του μέσου εβδομαδιαίου κύκλου εργασιών της κάθε επιχείρησης για το 2019 αναλόγως με το ύψος της μείωσης του κύκλου εργασιών της το 2020, σε σχέση με το μέσο εβδομαδιαίο κύκλο εργασιών ανά βδομάδα του 2019.

Επίσης για επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός 2020, η βάση σύγκρισης είναι ο μέσος εβδομαδιαίος κύκλος εργασιών του υποτομέα / τομέα δραστηριοποίησης τους του 2019, ενώ για επιχειρήσεις που αναστέλλεται ή επηρεάζεται η δραστηριότητα τους εντός του 2021 και είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ η βάση υπολογισμού είναι ο μέσος όρος του εβδομαδιαίου κύκλου εργασιών τους τον Ιανουάριο του 2020.

Για παράδειγμα, ένα κέντρο εστίασης με κύκλο εργασιών το 2019 €685.251 και μείωση τζίρου κατά 36,5% θα λάβει επιδότηση €8.411. Μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των υποστηρικτικών υπηρεσιών για τέχνες θεάματος με κύκλο εργασιών €1,7 εκατ. το 2019 και μείωση τζίρου 90% θα λάβει επιδότηση €49.438.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που έχουν δοθεί ένα εστιατόριο που βρίσκεται σε πλήρη αναστολή από τον Μάρτιο του 2020 με κύκλο εργασιών το 2019 €3 εκατ. και μείωση τζίρου στο 69% θα λάβει επιδότηση €190.000.

Το δεύτερο σχέδιο του ΥΠΟΙΚ αφορά την καταβολή επιδόματος Ορισμένων Κατηγοριών αυτοτελώς εργαζομένων οι οποίες δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο ΦΠΑ, που στόχο έχει και πάλι Κάλυψη ενοικίων, δόσεων ή άλλων λειτουργικών εξόδων αυτοτελώς εργαζομένων που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΦΠΑ.

Δικαιούχοι είναι αυτοτελώς εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ΦΠΑ καθώς η αξία των φορολογητέων συναλλαγών τους είναι μικρότερη των €15.600 ετησίως, και οι οποίοι πλήγηκαν λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.

Το ύψος της επιδότησης θα είναι ίσο με το 50% του μηνιαίου επιδόματος που λαμβάνουν με βάση το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων του Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από το σχέδιο εξαιρούνται οι αυτοτελώς εργαζόμενοι οι οποίοι στις δηλώσεις τους προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωναν εισόδημα κάτω των €150, αφού σε αυτούς καταβάλλεται ήδη ελάχιστο επίδομα ύψους €300 από το Υπουργείο Εργασίας.

Παράλληλα, στα μέτρα περιλαμβάνονται αναστολή της αποπληρωμής δόσεων, περιλαμβανομένων και των τόκων, για πιστωτικές διευκολύνσεις προς τράπεζες, για καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού για περίοδο 6 μηνών, μέχρι τις 30/06/2021. Η αναστολή των δόσεων εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και το ΔΣ της Κεντρικής Τράπεζας.

Από το πάγωμα δόσεων εξαιρούνται δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 30 ημερών την 31η Δεκεμβρίου 2020, ενώ δεν καλύπτονται δάνεια που υπογράφηκαν μετά τις 30 Μαρτίου 2020.

Επιλέξιμες είναι πιστωτικές διευκολύνσεις ανεξαρτήτως σκοπού με υποθήκη την κύρια κατοικία μέχρι €350.000, από φυσικά πρόσωπα ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δάνεια επιχειρηματικού σκοπού από εταιρείες και αυτοτελώς εργαζομένους οι εργασίες των οποίων βρίσκονται υπό υποχρεωτική αναστολή με βάση το Διάταγμα που εκδόθηκε από τον Υπουργό Υγείας δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου (Κεφ. 260) στις 8 Ιανουαρίου 2021, δάνεια επιχειρηματικού σκοπού από εταιρείες του ξενοδοχειακού κλάδου.

Παράλληλα στο σχέδιο εμπίπτουν δικαιούχοι των οποίων υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος με βάση τα διατάγματα του έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε αλλά δεν έχουν συμπληρώσει περίοδο εννέα μηνών σε αναστολή. Οι δικαιούχοι, θα δικαιούνται να υποβάλουν νέα εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάλυψη σωρευτικής διάρκειας αναστολής δόσεων και τόκων για περίοδο 9 μηνών.

Στα μέτρα επίσης, περιλαμβάνεται δίμηνη αναστολή (για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο) της υποχρέωσης καταβολής του 70% του ενοικίου για επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων, οι οποίοι τελούν υπό πλήρη αναστολή εργασιών με βάση το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας για το μήνα Ιανουάριο. Η διευθέτηση των οφειλών θα γίνει μέχρι το Φεβρουάριο του 2022, καθώς και μη καταβολή ενοικίων προς το Κράτος και τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου από τους ιδιώτες ενοικιαστές ακινήτων του ποσού του ενοικίου που αντιστοιχεί στο μήνα Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021, όπως αυτό προβλέπεται στα ενοικιαστήρια συμβόλαια τα οποία βρίσκονται σε ισχύ.

Παράλληλα το ΥΠΟΙΚ επέκτεινε την περίοδο παροχής φορολογικών ελαφρύνσεων σε ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα και οι οποίοι προβαίνουν σε εθελοντική μείωση του ενοικίου την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021.

Βάσει του σχεδίου, θα παραχωρείται φορολογικής πίστωσης φόρου ίσο με 50% της μείωσης του ενοικίου, όταν ο ιδιοκτήτης προβεί σε μείωση ενοικίου για περίοδο μέχρι έξι μηνών εντός του 2021. Δικαιούχοι θα είναι όσοι ιδιοκτήτες παραχωρήσουν μείωση μηνιαίου ενοικίου μεταξύ 30% και 50%.

Επίσης παραχωρείται μείωση της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα για τα ακαθάριστα ενοίκια της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2021 – 31 Μαρτίου 2021 επί των οποίων καταβάλλεται έκτακτη εισφορά, με ποσό που ισούται με το 50% της μείωσης του ενοικίου στην οποία ο ιδιοκτήτης προέβη εθελοντικά, νοουμένου ότι η μείωση του ενοικίου θα είναι μεταξύ 30% και 50%.

Σε αυτό το σημείο, ο κ. Πετρίδης κατέστησε σαφές πως το εθνικό νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την υποχρεωτική μείωση των ενοικίων.

Στο πλαίσιο των μέτρων ο κ. Πετρίδης ανακοίνωσε επίσης την παράταση για άλλους έξι μήνες του Σχεδίου Επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια, καθώς και του σχεδίου επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια.

Η νέα παράταση καλύπτει επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια που συνάφθηκαν ή θα συναφθούν από την 1/03/2020 μέχρι 30/06/2021. Στο νέο διάταγμα εμπίπτουν πιστωτικές διευκολύνσεις με καθυστέρηση κάτω των 30 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020. Δεν καλύπτονται δάνεια που υπογράφηκαν μετά τις 30 Μαρτίου 2020

Υπ. Εργασίας: €130 εκατ. για στήριξη εργατικού κόστους

Από την πλευρά της η κ. Αιμιλιανίδου είπε πως τα μέτρα αφορούν μια ολοκληρωμένη πολιτική που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, που καλύπτει τόσο τις επιχειρήσεις αλλά και τους εργαζομένους. Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, η συνολική δαπάνη αποτιμάται στα €130 εκατ.

«Πιστεύουμε και η προσπάθεια όλων μας είναι να μην υπάρχουν απολύσεις εργαζομένων, να μπορέσουν με τα σχέδια που έχει εξαγγείλει ο ΥΠΟΙΚ για επιχειρήσεις, αλλά και με την στήριξη του μισθολογικού κόστους, να ξεπεράσουμε την πανδημία για να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στην εργασία τους με το μισθό τους, όπως τον λάμβαναν τόσα χρόνια», είπε.

Το πρώτο σχέδιο καλύπτει το εργατικό κόστος νομικών και φυσικών προσώπων (εργοδότες) οι οποίοι τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας για την περίοδο 1η μέχρι 31η Ιανουαρίου 2021 και δεν εργάζονται ούτε με τηλεργασία, ούτε με παράδοση κατ’ οίκον ούτε με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό, καθώς και οικονομικές δραστηριότητες (και με ξεχωριστό αριθμό μητρώου εργοδότη) που βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα και βρίσκονταν σε υποχρεωτική πλήρη αναστολή και δεν εργάζονται ούτε με τηλεργασία, ούτε με παράδοση κατ’ οίκον ούτε με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό, είτε για την περίοδο από 1η μέχρι 9 Ιανουαρίου 2021 είτε για την περίοδο από 1η μέχρι 31η Ιανουαρίου 2021.

Το επίδομα για κάθε εργαζόμενο θα αφορά στο 60% του μισθού με κατώτατο όριο τα €360 και ανώτατο τα €1.214 ευρώ για περίοδο ενός μήνα.

Σύμφωνα με το σχέδιο, επιχειρήσεις με 9 εργαζόμενους θα επιδοτούνται για το 100% των εργαζομένων με 60% του μισθού, ενώ για επιχειρήσεις πέραν των 9 ατόμων θα επιδοτούνται για το 97% των εργαζομένων και πάλι στο 60% του μισθού.

Το δεύτερο σχέδιο καλύπτει επιχειρήσεις που βρίσκονται σε μερική αναστολή λειτουργίας, με δικαιούχους νομικά ή φυσικά πρόσωπα (εργοδότες) τα οποία δύνανται να εργαστούν μόνο με τηλεργασία ή με παράδοση κατ’ οίκον ή με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό. Η κάλυψη του μισθού ορίστηκε στο 60%.

Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών 30% – 40% θα καλύπτεται το 45% του συνόλου των εργοδοτουμένων.
Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών 40% – 65% θα καλύπτεται το 65% του συνόλου των εργοδοτουμένων.
Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 65% – 80% θα καλύπτεται το 75% του συνόλου των εργοδοτουμένων και για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80%θα καλύπτεται το 97% του συνόλου των εργοδοτουμένων.

Όπως είπε η κ. Αιμιλιανίδου για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μόνο 3 άτομα θα επιδοτούνται και οι 3 εργαζόμενοι.

Επίσης περιλαμβάνεται και Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό, το οποίο προνοεί κάλυψη του κόστους του 97% των εργαζομένων για επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για επιχειρήσεις που δεν θα επαναδραστηριοποιηθούν ανέρχεται στο 97%. Η μισθολογική επιδότηση ανέρχεται στο 60%.

Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνεται ο όρος να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2021, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως, ενώ οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα. Παράλληλα το ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός (1) μηνός, μη περιλαμβανομένης της Κυριακής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214 ή να είναι μικρότερο από €360.

Η Υπουργός Εργασίας παρουσίασε επίσης ένα ειδικό σχέδιο στήριξης ανέργων, το οποίο απευθύνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα Ιανουαρίου 2021 και λάμβανε ανεργιακό επίδομα για το οποίο έχει εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή εντός της περιόδου από τον Ιανουάριο 2020 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2020

Το Ειδικό Επίδομα ανέρχεται σε €500 για περίοδο ενός μηνός και δεν παρέχεται για οποιαδήποτε περίοδο, για την οποία ο άνεργος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας, θεσμοθετημένη σύνταξη ή οποιοδήποτε επίδομα από τα Ειδικά Σχέδια.

Επίσης, στον απόηχο των νέων μέτρων, το Υπουργείο παρουσίασε και ειδικό επίδομα απουσίας από την εργασία και καλύπτει εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εργοδοτούν εργαζόμενους στον κατάλογο των ασθενών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID -19, οι οποίες έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας.

Μετά και την απόφαση για κλείσιμο των σχολείων, το Υπουργείο Εργασίας παρουσίασε επίσης ειδικό επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών.

Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών υποβάλλεται από εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εργοδοτούν εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τη φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή / και παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας και δεν μπορούν να εργαστούν είτε με τηλεργασία ή με εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο ωράριο και εφόσον δεν υπάρχει πρόνοια φύλαξης / φροντίδας των παιδιών.

Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών υπολογίζεται στο 60% του μισθού του δικαιούχου, με ανώτατο όριο τα €1.214 ευρώ για περίοδο ενός μήνα. Σημειώνεται ότι όσοι εργοδότες συμμετέχουν σε οποιαδήποτε από τα Ειδικά Σχέδια που αφορούν στην περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31η Ιανουαρίου 2021 δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τους εργαζόμενους τους με βάση τις διατάξεις του παρόντος Σχεδίου, αλλά υποχρεούνται να τους περιλάβουν στις αιτήσεις τους στα εν λόγω Ειδικά Σχέδια.

ΥΠΟΙΚ: Χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό δεν υπάρχει έξοδος στις αγορές

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Πετρίδης είπε πως υπάρχει πρόθεση για έξοδο στις αγορές το 2021, για να σημειώσει ωστόσο ότι «δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές αν δεν έχουμε εγκεκριμένο προϋπολογισμό». Σε αυτό το σημείο σημείωσε ότι η παρουσίαση των μέτρων αυτών έγινε δυνατή λόγω της έκδοσης χρέους το 2020.

Οι οίκοι αξιολόγησης λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη αυτά τα θέματα, είπε, προσθέτοντας ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η επενδυτική κατηγορία, αφού η Κύπρος βρίσκεται μόλις ένα σκαλοπάτι από τα «σκουπίδια».


Με πληροφορίες ΚΥΠΕ του Γρηγόρη Σάββα
Λευκωσία, Κύπρος

Κύπρος: Εβδομήντα τρεις ασθενείς με Covid-10 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Αμμοχώστου


Latest of HellasJournal


%d bloggers like this: