ΕΕ & “Χρυσά διαβατήρια”: Τα δικαστήρια θα κρίνουν την αποστέρηση υπηκοότητας, λέει ο Eπίτροπος Ρέιντερς

File Photo: Άποψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. EPA, OLIVIER HOSLET
Η αποστέρηση υ π η κ ο ο τ ή τ ω ν είναι ένα ζήτημα, που θα πρέπει να αποφασιστεί από τις δικαστικές αρχές, αλλά δεν βρισκόμαστε ακόμα σε αυτό το στάδιο, τόνισε ο ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης, Ντίντιερ Ρέιντερς κατά τη δευτερολογία του στη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα λεγόμενα προγράμματα πώλησης “χρυσών διαβατηρίων”, από Κράτη Μέλη της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των τοποθετήσεων, που ακολούθησαν την εισαγωγική τοποθέτηση του Επιτρόπου, οι πολιτικές ομάδες του ΕΛΚ, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, των Φιλελευθέρων, των Πρασίνων και της Ενωτικής Αριστεράς, ζήτησαν σε γενικές γραμμές έλεγχο, λογοδοσία και τερματισμό των εν λόγω προγραμμάτων. Ωστόσο οι τοποθετήσεις αυτές δεν επηρεάζουν τη διαδικασία επί παραβάσει, όπως ορίζεται στις Συνθήκες της ΕΕ και την οποία κινεί η Κομισιόν.

Συγκεκριμένα στη δευτερολογία του ο Επίτροπος τόνισε ότι η Κομισιόν συμμερίζεται τις ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με τα επενδυτικά προγράμματα υπηκοότητας και διαμονής. “Η Κομισιόν έχει επανειλημμένα εκφράσει αυτές τις ανησυχίες, συμπεριλαμβανομένου επί αυτού του Κοινοβουλίου. Μερικοί από εσάς θα θέλατε την Κομισιόν να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει νωρίτερα. Η Κομισιόν προσπάθησε αρχικά να βρει πολιτική λύση, βασισμένη σε διάλογο με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Η συνέχιση των εν λόγω προγραμμάτων μας υποχρεώνει σήμερα να ξεκινήσουμε διαδικασίες επί παραβάσει”, σημείωσε ο Ρέιντερς.

“Κυρίες και κύριοι, η Κομισιόν θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις αξίες και τα δικαιώματα που συνδέονται με την ιθαγένεια της Ένωσης. Μπορείτε να βασιστείτε στην πλήρη και πλήρη δέσμευσή του, καθώς και στην προσωπική μου δέσμευση να υπερασπιστώ μια κοινή ευρωπαϊκή ιθαγένεια, που βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Αυτές οι αξίες δεν είναι προς πώληση και η Κομισιόν αναλαμβάνει τις ευθύνες της για να τις εμποδίσει να πουληθούν”, ξεκαθάρισε.

Νωρίτερα, κατά την εισαγωγή του και αναφερόμενος στη Βουλγαρία, η οποία εφαρμόζει επίσης ένα πρόγραμμα υπηκοότητας επενδυτών, δήλωσε ότι η Κομισιόν απέστειλε επιστολή στις βουλγαρικές αρχές, προτρέποντας τους να σταματήσουν το καθεστώς τους στο πλαίσιο μιας τρέχουσας εθνικής νομοθετικής διαδικασίας για την αλλαγή του νόμου περί βουλγαρικής ιθαγένειας. Ζητήσαμε επίσης πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα.

“Η Κομισιόν θα προβεί σε διαδικασία παράβασης κατά της Βουλγαρίας, εάν είναι απαραίτητο”, είπε. “Τέλος, η Κομισιόν δεν έχει ξεχάσει τα καθεστώτα που παρέχουν στους ξένους επενδυτές πρόσβαση σε άδειες διαμονής, που ονομάζονται επίσης χρυσή visa”

“Ενώ τα συστήματα «χρυσών θεωρήσεων» δεν εγείρουν τα ίδια νομικά ζητήματα με τα συστήματα που οδηγούν στην απόκτηση ιθαγένειας στην ΕΕ, υπάρχει συχνά στενή αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο τύπων συστημάτων, καθώς η διαμονή μπορεί να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση ιθαγένειας. Οι περισσότεροι από τους εγγενείς κινδύνους τέτοιων συστημάτων, όπως όσον αφορά την ασφάλεια, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη διαφθορά, είναι οι ίδιοι. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών με έγκυρη άδεια διαμονής στην ΕΕ μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα, ιδίως στον χώρο Σένγκεν. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένα κράτος μέλος δεν εφαρμόσει τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας, άλλα κράτη μέλη μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά. Τα κράτη μέλη πρέπει επομένως να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των κινδύνων ασφάλειας, διαφθοράς, φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πρέπει επίσης να εφαρμόσουν αυστηρά και διαφανή κριτήρια για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς”, τόνισε ο Επίτροπος.

“Η Κομισιόν έχει εκφράσει τις ανησυχίες της σχετικά με τους κινδύνους που ενυπάρχουν στα συστήματα διαμονής και για το γεγονός ότι αυτοί οι κίνδυνοι δεν περιορίζονται επαρκώς από τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη.Σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζει να παρακολουθεί στενά αυτά τα συστήματα και την εφαρμογή τους, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης διενέργειας όλων των υποχρεωτικών ελέγχων στα σύνορα και ασφαλείας, σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άδειας”.

Το ίδιο, είπε, “ισχύει και για καθεστώτα ιθαγένειας που εφαρμόζονται από τρίτες χώρες – συμπεριλαμβανομένων ορισμένων υποψηφίων χωρών – που έχουν πρόσβαση χωρίς θεώρηση στην Ένωση. Η πρόσβαση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο μάρκετινγκ για την προσέλκυση χρημάτων με αντάλλαγμα την ιθαγένεια”.

Μετά την έγκριση της έκθεσής της για τον Ιανουάριο του 2019, πρόσθεσε, “η Κομισιόν ζήτησε πληροφορίες και εξέφρασε ανησυχίες σε όλες τις τρίτες χώρες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης που λειτουργούν ή σχεδιάζουν την ιθαγένεια από επενδυτικά προγράμματα , και αυτό σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ως αποτέλεσμα, ορισμένες χώρες έχουν ήδη καταργήσει τα καθεστώτα τους και άλλες έχουν ολοκληρώσει τα σχέδιά τους”.

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά το θέμα, προκειμένου να εκτιμήσουμε τυχόν πιθανούς κινδύνους ασφάλειας που σχετίζονται με αυτά τα καθεστώτα, κατέληξε.

Διαφάνεια, απόδοση δικαιοσύνης, κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεων στο ΕΚ

Η διαφάνεια, η απόδοση δικαιοσύνης και ο τερματισμός της διαφθοράς, ήταν η κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεων των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη συζήτηση για τα “χρυσά διαβατήρια”, παρουσία του Επιτρόπου Ρέιντερς.

Συγκεκριμένα, τοποθετούμενος εκ μέρους της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ο Ευρωβουλευτής Λουκάς Φούρλας δήλωσε ότι “συζητάμε ένα πολύ σοβαρό θέμα για το οποίο θα πρέπει να κάνουμε ορισμένες παραδοχές. Το πρόγραμμα είχε τις αδυναμίες του, τις οποίες κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν και θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη, να απολογηθούν και να πληρώσουν το τίμημα”. Την ίδια ώρα, όπως υπέδειξε, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι αυτό το πρόγραμμα υιοθετήθηκε από κάποιες χώρες, όπως την Κύπρο, ως απάντηση στην οικονομική κρίση. «Μην ξεχνάτε ότι η Κύπρος το 2013 έγινε το πειραματόζωο της Ευρώπης με την επιβολή του κουρέματος καταθέσεων, για πρώτη και τελευταία φορά σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια”, ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι “η Κύπρος έχει τερματίσει με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το πρόγραμμα μετά τη διαπίστωση ότι έτυχε εκμετάλλευσης από επιτήδειους, ενδεχομένως και οργανωμένο κύκλωμα. Επαναλαμβάνω, οι ευθύνες υπάρχουν είναι εδώ και πρέπει να αποδοθούν σε αυτούς που τους αναλογούν όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Αυτό που δεν δέχομαι είναι η προσπάθεια κάποιων εσκεμμένα για στοχοποίηση της Κύπρου και του λαού της σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που διανύουμε στην πατρίδα μου λόγω της τουρκικής επιθετικότητας για την οποία κάποιοι εδώ δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία”, ανέφερε.

“Στόχος μας εδώ πρέπει να είναι να κτυπήσουμε τη διαφθορά, όσους εμπλέκονται σε αυτήν και όσους έχουν παρανομήσει κι όχι να εξευτελίσουμε έναν ολόκληρο λαό, ο οποίος δίνει αυτή τη στιγμή μάχη επιβίωσης. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί”, κατέληξε.

Eκ μέρους της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, τοποθετήθηκε ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Γεωργίου και δήλωσε ότι “η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς ήταν από την αρχή πολύ επιφυλακτική γύρω από αυτά τα προγράμματα, κυρίως λόγω των ανησυχιών της για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, από τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή”.

Όπως σημείωσε, “η ομάδα μας τονίζει ότι αυτά τα προγράμματα, ιδιαίτερα όταν δεν εμπεριέχουν ασφαλιστικές δικλίδες για τη διοχέτευση πόρων για κοινωνική ανάπτυξη, ευνοώντας πλούσιους και κυκλώματα και όχι τον απλό λαό των χωρών που τα εφαρμόζουν”.

“Κύριε Επίτροπε, είμαι Ευρωβουλευτής της Κύπρου και νιώθω διπλό το χρέος να τονίσω την ανάγκη να σταματήσουν όλα αυτά τα προγράμματα που έχουν μετατραπεί σε νοσηρές εστίες διαφθοράς και διαπλοκής για κυκλώματα που εμπορεύονται την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Ή, ακόμα, για προγράμματα που καθίστανται δίοδος προς την ΕΕ για απατεώνες από διάφορα μέρη του κόσμου”, ανέφερε.

“Εκπροσωπώντας τον λαό, τους απλούς πολίτες της Κύπρου, που ούτε είδαν, ούτε άκουσαν, ούτε ξέρουν για αυτά τα πράγματα και είναι άδικο να στοχοποιηθούν, παραδεχόμενος, όμως, ότι το πρόγραμμα παραχώρησης υπηκοοτήτων στην Κύπρο, προκάλεσε στο νησί μου τεράστια προβλήματα, ιδιαίτερα με τον τρόπο που το μετέτρεψε και το χειρίστηκε η Κυβέρνηση της Κύπρου, η οποία, δυστυχώς, δεν εισάκουσε τις εισηγήσεις της Κομισιόν, για να επιφέρει τις σωστές αλλαγές. Μεταφέρω την καθολική απαίτηση της κυπριακής κοινωνίας να υπάρξει διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς σε κάθε επίπεδο, σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια”, κατέληξε.

Ζητούν τερματισμό προγραμμάτων πώλησης διαβατηρίων

Τον τερματισμό των προγραμμάτων πώλησης διαβατηρίων ζητούν Σοσιαλιστές Φιλελεύθεροι, Ενωτική Αριστερά και Πράσινοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, εκ μέρους της ομάδας Renew των Φιλελευθέρων, η Ευρωβουλευτής Σοφί Ιν τ` Βέλντ, αφού ευχαρίστησε τον Επίτροπο για την παρουσία του και για την έναρξη των διαδικασιών παράβασης, δήλωσε ότι “γνωρίζουμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό. Ωστόσο, αυτό το σώμα συζητά προβλήματα με χρυσά διαβατήρια από το 2014, γιατί χρειάστηκε τόσο πολύ, γιατί οι αρχές περίμεναν τόσο πολύ για να παρέμβουν, γιατί πρέπει να περιμένουμε τους γενναίους δημοσιογράφους να αποκαλύψουν τα σκάνδαλα που όλοι υποψιαζόμασταν για εδώ και πολύ καιρό και ορισμένοι από αυτούς τους δημοσιογράφους έχουν πληρώσει μια υψηλή τιμή, την υψηλότερη τιμή που γνωρίζουμε;”.

Όμως, συνέχισε, οι δημοσιογράφοι δεν είναι υπεύθυνοι για την επιβολή του νόμου, οι αρχές είναι και οι αρχές αποτυγχάνουν. “Όσοι έχουν έννομο συμφέρον να επενδύσουν στην ευρωπαϊκή οικονομία μπορούν να το κάνουν χωρίς πρόβλημα και κανένα χρυσό διαβατήριο ή ένα σύστημα χρυσών θεωρήσεων δεν μπορεί ποτέ να είναι καθαρό και νόμιμο, διότι η δέουσα επιμέλεια που βασίζεται σε συνεργασία με τις ρωσικές, την Κίνα και τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν μπορεί ποτέ να ειλικρινά στεγανή, και είμαι ευγενική εδώ”.

Είπε στη συνέχεια ότι “και παρά το φανταχτερό όνομα των προγραμμάτων, η κατοικία ακούγεται ωραία, ε, φέρνει εικόνες επαύλεων και γιοτ. Στην πραγματικότητα είναι απλώς μια χρυσή πόρτα στην ΕΕ για εγκληματίες. Δεν είναι επένδυση, είναι εγκληματικό χρήμα. Χρειαζόμαστε πλήρη απαγόρευση και θα ζητήσω από την Κομισιόν να προτείνει για πρώτη φορά νομοθεσία. Και είμαι περήφανη που λέω ότι με πρωτοβουλία της Ομάδας μου, Renew Europe, η Επιτροπή LIBE πρόκειται να συντάξει νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία ζητείται απαγόρευση των χρυσών διαβατηρίων”.

Αλλά φυσικά, είπε, αυτή είναι εθνική αρμοδιότητα. “Οι εθνικές κυβερνήσεις δεν μπορούν να πουλήσουν ό, τι δεν είναι δικό τους να πουλήσουν και ότι είναι η ιθαγένεια της ΕΕ δεν είναι δικό τους, δεν μπορούν να το πουλήσουν. Έτσι, οι κυβερνήσεις μας είναι το Συμβούλιο, επιτέλους θα αναλάβουν την ευθύνη ή θα συνεχίσουν εν γνώσει τους να διευκολύνουν τους εγκληματίες; Και η τελευταία ερώτηση είναι Επίτροπε, όσοι έχουν ήδη λάβει κυπριακό μαλτέζικο ή άλλο διαβατήριο, θα υπάρξει μια δεύτερη εξέταση για να δούμε τι είδους άτομα έχουμε πραγματικά ανεβάσει σε αυτό το καθεστώς πολιτών της ΕΕ; “.

Εκ μέρους της ομάδας των Πρασίνων, ο Ευρωβουλευτές Σβεν Γκίγκολντ σημείωσε ότι “το ευρωπαϊκό διαβατήριο είναι ένα από τα πιο απτά αποτελέσματα της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Δίνει δικαιώματα σε όσους τον έχουν και συνεπώς αυτό το δικαίωμα και αυτό το διαβατήριο δεν μπορεί να πουληθεί”.

Τα διαβατήρια της ΕΕ “αποφασίζουν ποιος έχει πρόσβαση στα πολιτικά μας δικαιώματα και ποιος όχι. Και αν αυτή η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και όχι σύμφωνα με το ποιος έχει ενσωματωθεί στις κοινωνίες μας, που εργάζεται εδώ, ζει εδώ, τότε η αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου δεν επικρατεί, αλλά η αρχή της μαφίας”.

Και επομένως, είπε, “είναι επίσης απαράδεκτο να τίθενται προς πώληση τα πολιτικά δικαιώματα. Δεν είναι δυνατόν μια μόνο χώρα να αποφασίσει ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτήν, αλλά στη συνέχεια θα διατίθενται αντίστοιχα δικαιώματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Γιατί έτσι τα επιμέρους κράτη συλλέγουν δισεκατομμύρια ποσά, πράγμα που οδηγεί σε συνέπειες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και γι `αυτό δεν είναι αποδεκτό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε τίποτα εδώ και χρόνια. Αντίθετα, σας ευχαριστώ τώρα για την πρωτοβουλία σας. Αυτές οι διαδικασίες παράβασης καθυστέρησαν. Tο φροντίζετε. Είναι καλό. Σωστά.”

Αλλά, τόνισε “δεν πρέπει μόνο να κοιτάξετε την πώληση διαβατηρίων, αλλά και τις βίζες. Για παράδειγμα, το πορτογαλικό πρόγραμμα πούλησε 25.000 χρυσές θεωρήσεις τα τελευταία οκτώ χρόνια για επενδύσεις άνω των 5 δισεκατομμυρίων. Και αυτό οδηγεί συχνά στην ιθαγένεια. Γι `αυτό δεν πρέπει να κλείσουμε τα μάτια μας. Σας ζητώ, λοιπόν, κύριε Επίτροπε, να μην εφαρμόσετε διπλά πρότυπα: ούτε οι βίζες, ούτε τα διαβατήρια, να πωλούνται. Και γι `αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να παρουσιάσει μια νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας με την οποία μπορούμε να επιβάλουμε αυτό το αίτημα. Και σας παρακαλώ, κύριε Επίτροπε, να ενημερώσετε τις ημερομηνίες και τη συλλογή των προγραμμάτων σας. Ο τρέχων ιστότοπος της Επιτροπής λέει πολύ λίγα. Και τέλος: αυτό δεν είναι το διαβατήριό μου, παρεμπιπτόντως, αλλά από της συνάδελφου μου Hannah Neumann. Μου δανείστηκε δωρεάν”.

Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο Ευρωβουλευτής Eero Heinaluoma δήλωσε, “μια νέα ολομέλεια, μια νέα συζήτηση για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα φορολογικά σκάνδαλα, αυτή είναι πραγματικά μια πολύ κακή τάση και ταυτόχρονα οι ψηφοφόροι μας μάς ζητούν ένα πράγμα, πιο δίκαια φορολογικά καθεστώτα όπου όλοι πληρώνουν το δίκαιο μερίδιό τους και μια κοινωνία όπου τα χρήματα η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν μπορεί να είναι ένας γρήγορος τρόπος προσγείωσης των εγκληματιών στην Ευρώπη”.

Η έρευνα για τις χρυσές θεωρήσεις, “δείχνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν προσελκύσει περίπου 25 δισεκατομμύρια ευρώ για επένδυση τα τελευταία δέκα χρόνια, χάρη στα προγράμματα χρυσών θεωρήσεων. Οι επενδύσεις είναι σημαντικές, αλλά και οι αξίες μας, σήμερα ακόμη περισσότερο από ποτέ. Οι διαρροές στην Κύπρο και τα ονόματα που αποκαλύπτουν, είναι η συζήτηση. Με αρκετά χρήματα μπορείτε να αγοράσετε παράνομη είσοδο στην ΕΕ και να δωροδοκήσετε πολιτικούς στην Κύπρο που φαίνονται ευτυχείς να το διευκολύνουν. Είναι ντροπή για ολόκληρη την ΕΕ. Η αντίθεση και η αδιαφορία απέναντι στα φλεγόμενα στρατόπεδα προσφύγων στη Μόρια δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Συμφωνώ με την Κομισιόν ότι αυτό φαίνεται να δημιουργεί κινδύνους για την Ένωση, οπότε πρέπει να τελειώσει, αυτή η συνήθεια”, τόνισε.

“Σε μια ισότιμη Ευρώπη δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για προγράμματα χρυσών θεωρήσεων, τα διαβατήρια της ΕΕ και οι θεωρήσεις δεν αποτελούν εμπόρευμα. Επομένως, Προεδρία του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, σας παρακαλώ, επικεντρώστε τις πράξεις σας, ας απαγορεύσουμε εντελώς αυτά τα προγράμματα, ας κάνουμε την Ευρώπη ένα καλύτερο και ασφαλές μέρος για τους απλούς ανθρώπους, όχι για τους εγκληματίες”, κατέληξε.

Ακολουθήστε το Hellas Journal στο NEWS GOOGLE

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από τον ΚΟΣΜΟ

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ – Αθανάσιος Αθανασίoυ
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Η Ευρώπη ξανακλείνει ερμητικά σαν στρείδι μετά το δεύτερο κύμα κορωναϊού: Lockdown παντού

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal