Στους ουραγούς της ΕΕ η Κύπρος, κάτω από τη βάση η Ελλάδα στο ρεύμα από ΑΠΕ, σύμφωνα με τη Eurostat

File Photo: @amna_news
Στους ουραγούς κατατάσσεται η Κύπρος ανάμεσα στα 28 κράτη – μέλη της ΕΕ σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με τα στοίχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία(Eurostat).

Όπως αναφέρεται στην έκθεση και μέρος της δημοσιεύεται στο philenews.com την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών βρίσκεται στο 32%, η Ελλάδα “κρατά” κάτω από το μέσο όρο στην ΕΕ, με 31%, και στην Αυστρία στο 73%, η Κύπρος βρίσκεται στην τέταρτη χειρότερη θέση με ποσοστό 9% μαζί με το Λουξεμβούργο, μετά από την Μάλτα και την Ουγγαρία (από 8%).

.

Τα στοιχεία της Eurostat αναφέρουν επίσης πως το 2018 η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές παρείχε το 1/3 (32%) της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε και ήταν ελαφρώς υψηλότερη από το 31% το 2017. Η αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντανακλά κυρίως την αύξηση της αιολικής ενέργειας, αλλά και της ηλιακής ενέργειας και των στερεών βιοκαυσίμων (συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων αποβλήτων), ενώ η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από υδροηλεκτρική ενέργεια ήταν σχετικά παρόμοια με το επίπεδο που καταγράφηκε δέκα χρόνια νωρίτερα.

Πάντως σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων της Eurostat η αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια συνεισέφεραν περίπου το 1/3 της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το 2018, με την αιολική ενέργεια (36%) και την υδροηλεκτρική ενέργεια (33%) να είναι οι σημαντικότερες πηγές. Το υπόλοιπο 1/3 της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ηλιακή ενέργεια (12%), στερεά βιοκαύσιμα (10%) και άλλες ανανεώσιμες πηγές (9%).

  • “Πρωταθλήτριες” η Αυστρία, η Σουηδία και η Δανία

Μεταξύ των κρατών μελών, περισσότερο από το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε το 2018 προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές στην Αυστρία (73%), την Σουηδία (66%), την Δανία (62%), την Λετονία (53%) και την Πορτογαλία (52%). Τα υψηλά μερίδια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Αυστρία και τη Σουηδία οφείλονται κυρίως στην υδροηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγει πάνω από τα 3/4 (77%) της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην Αυστρία και πάνω από τα 2/3 (69%) στη Σουηδία.
Αντίθετα, λιγότερο από το 10% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές στην Ουγγαρία και την Μάλτα (και 8%) και στην Κύπρο και το Λουξεμβούργο (και τα δύο 9%).

Σύμφωνα με πληροφορίες από Eurostat και philenews.com

Βιοκαύσιμα, ανανεώσιμες πηγές, ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη νέα ενεργειακή στρατηγική

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal


Latest of HellasJournal