Περισσότερα hot spot για free wifi στο διαδίκτυο σε κοινότητες και δήμους της κυπριακής υπαίθρου

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών αναφέρει ότι οι εργασίες της εγκατάστασης επιπρόσθετων σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα. Photo via Pixabay.com
Την έναρξη της εγκατάστασης επιπρόσθετων σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, για κάλυψη δημόσιων χώρων των Κοινοτήτων/Δήμων που είχαν υποβάλει δήλωση για συμμετοχή στο Σύστημα, ανακοίνωσε σήμερα το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως Αναθέτουσα Αρχή.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών αναφέρει ότι οι εργασίες της εγκατάστασης επιπρόσθετων σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα και με την ευκαιρία αυτή ενημερώνει ότι οι υπόλοιπες αγροτικές Κοινότητες/Δήμοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Σύστημα ότι μπορούν να αποταθούν στην Ένωση Κοινοτήτων και Ένωση Δήμων, ώστε να λάβουν πληροφορίες και να συμπληρώσουν τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

  • Σε κεντρικά σημεία των αγροτικών περιοχών

Όπως αναφέρει το συγχρηματοδοτούμενο αυτό έργο εντάσσεται στο Καθεστώς 7.3, ‘Αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής ευρυζωνικού διαδικτύου μέσα από την παροχή ασύρματης πρόσβασης σε κεντρικά σημεία των αγροτικών περιοχών’, του Μέτρου 7 «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές».

Το έργο, σημειώνει, συγχρηματοδοτείται κατά 47% από κρατικούς πόρους και κατά 53% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι το μέτρο εφαρμόζεται από τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με Διαχειριστική Αρχή το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Αρχή Πληρωμών τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.

ΚΥΠΕ
Λευκωσία / Κύπρος

Νέα διαμαρτυρία μαθητών για τις εξετάσεις τετραμήνου: Πορεία προς το Προεδρικό

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal


Latest of HellasJournal