Ανησυχούν οι πολιτικοί μηχανικοί της Κύπρου για τις πλημμύρες μετά τις συνεχείς βροχοπτώσεις

File Photo: Η κλιματική αλλαγή και η πύκνωση της δόμησης στα αστικά κέντρα, αναφέρει ο ΣΠΟΛΜΗΚ έχουν φέρει τις υφιστάμενες ελλιπείς και αποσπασματικές υποδομές στα όρια τους και ότι θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει συντονισμός για προγραμματισμό και υλοποίηση των υποδομών. ΚΥΠΕ
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) εκφράζει την ανησυχία του για τις πλημμύρες λόγω καιρικών συνθηκών που παρατηρήθηκαν εντός αστικών αλλά και σε παραποτάμιες περιοχές της υπαίθρου.

Μάλιστα, ο ΣΠΟΛΜΗΚ επισημαίνει ότι αυτές ανέδειξαν τις διαχρονικές αδυναμίες του κεντρικού Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να λάβουν σοβαρά υπόψη τους κατά τον προγραμματισμό, αδειοδότηση και την υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων, θέματα διαχείρισης όμβριων υδάτων.

Σημειώνει ότι η απουσία αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου που να καθορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων και να καθορίζει ρητά ποιος θα έχει ευθύνη συνολικού σχεδιασμού σε επίπεδο πόλης, συντονισμού υλοποίησης και συντήρησης των υποδομών, καθώς και η ελλιπής χρηματοδότηση, αποτελούν διαχρονικά τη ρίζα του προβλήματος.

  • Υποδομές στα όρια

Η κλιματική αλλαγή και η πύκνωση της δόμησης στα αστικά κέντρα, αναφέρει ο ΣΠΟΛΜΗΚ έχουν φέρει τις υφιστάμενες ελλιπείς και αποσπασματικές υποδομές στα όρια τους και ότι θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει συντονισμός για προγραμματισμό και υλοποίηση των υποδομών που απαιτούνται με επιστημονικό και προγραμματισμένο τρόπο.

Όσον αφορά το φαινόμενο των ποτάμιων πλημμυρών σε περιοχές της υπαίθρου, σημειώνει ότι θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι κοίτες των ποταμών θα πρέπει να λειτουργούν ως κοίτες και όχι ως περιοχές ανάπτυξης ενώ οι όποιες αγροτικές δραστηριότητες σε αυτές θα πρέπει να είναι συμβατές με τον χαρακτήρα τους και να διατηρούν τη φυσική τους κατάσταση.

  • Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων

«Η πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να καθορίσει ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων, παράλληλα με απόδοση των κατάλληλων πόρων, προσωπικού και κονδυλιών, ώστε επιτέλους το θέμα της διαχείρισης των όμβριων υδάτων να τύχει ολιστικής αντιμετώπισης και όχι να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, μεταφέροντας απλά το πρόβλημα σε άλλες περιοχές». προσθέτει.

Επισημαίνει ότι τυχόν συνέχιση της αντιμετώπισης του θέματος των αστικών και ποτάμιων πλημμυρών με ‘πυροσβεστικές’ και αποσπασματικές παρεμβάσεις μετά από θεομηνίες θα θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές στο μέλλον και θα επιβαρύνει συνεχώς την οικονομία του τόπου μας με το κόστος επιδιόρθωσης των επιπτώσεων.

  • Η ετοιμότητα των υπηρεσιών

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών χαιρετίζει τέλος, την ετοιμότητα και άμεση απόκριση που επιδείχθηκε από τις υπηρεσίες και αρχές που ήταν επιφορτισμένες με το έργο της προστασίας των πολιτών κατά την εκδήλωση του καιρικού φαινομένου, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να μην θρηνήσουμε θύματα.

ΚΥΠΕ
Λευκωσία / Κύπρος

Υπερχείλισε το φράγμα της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, το 7ο στη σειρά στην Επαρχία Πάφου

 

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal


Latest of HellasJournal