«Τα Χριστούγεννα είναι η ίδια η αγάπη, η αληθινή αγάπη» εξηγεί η Γερόντισσα Σωφρονία…

Η γερόντισσα Σοφρωνία, ηγουμένη του μοναστηρίου της Ακράτας. Φωτογραφία Αρχείου
Της ΕΛΛΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

Χριστούγεννα! Η γιορτή της αγάπης. Ποια όμως η αληθινή σημασία της αγάπης; Τι σημαίνει ο όρος «καλές γιορτές», που οι πλείστοι λέμε με χαμόγελο αυτές τις μέρες; Η Γερόντισσα Σωφρονία, της Μονής Αγίας Τριάδος, στην Ακράτα, εξηγεί στην ιστοσελίδα μας, την έννοια των Χριστουγέννων..

«Χριστούγεννα!
Γεννιέται ἡ ἀγάπη.
Μπορεῖ μαζί μέ τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας νά γεννηθεῖ ξανά ἡ δική σου ζωή στήν πνευματική της βάση.
Νά ξαναστήσεις τήν ἀλήθεια στήν καρδιά σου, νά τήν καθαρίσεις καί νά τήν προσφέρεις καθαρό δῶρο στόν Μεσσία.

  • Χαρμόσυνα θά ἠχήσουν οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν καί φέτος καί θά ἀκουστεῖ μέ μελωδικότητα τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ καί ἐπί γῆς εἰρήνη» ἀλλά εὔκολα μπορεῖ νά ἀναρωτηθεῖ κανείς ἄν τελικά οἱ ἄνθρωποι ἔχουν καταλάβει τή βαθύτερη σημασία τοῦ Θείου αὐτοῦ μυστηρίου. Ὅταν μάχονται γιά τήν προσωπική δόξα καί ὄχι γιά τή τιμή καί δόξα τοῦ Θεοῦ. Ὅταν σκορποῦν διαμάχες καί ὄχι εἰρήνη», εξηγεί η Γερόντισσα Σωφρονία.

Και συνεχίζει:

«Ὅταν τελικά λατρεύουν τό Σωτῆρα μέ τά χείλη τους μόνο ψάλλοντας καί ὄχι μέ τήν καρδιά τους!

Συχνά ἀκοῦμε τήν εὐχή κατά κόρον: «Καλές γιορτές». Ποιές γιορτές καί τί σημαίνει νά εἶναι καλές;; Δέν πρόκειται περί ἀφηρημένων ἑορτῶν ἀλλά γιά μιά καί μοναδική ἑορτή τή γέννηση τοῦ Σωτῆρα μας, γεγονός πού θά ἔπρεπε νά μᾶς γεμίζει θάρρος καί ἐλπίδα…Πρόκειται γιά τό κορυφαῖο γεγονός τῆς χριστιανικῆς ἱστορίας καί πίστης: «Τῆς ἀποστολῆς τοῦ Χριστοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου».Τά Χριστούγεννα δέν εἶναι μιά ἀνάμνηση μιᾶς παρελθοντικῆς πράξης. Εἶναι ἡ ἴδια ἡ ΑΓΑΠΗ ἐνσαρκωμένη γιά νά μᾶς θυμίζει τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Αὐτός ὅμως ὁ ερχομός τοῦ Χριστοῦ στή γῆ ἔχει μόνον  ἕναν σκοπό: Τή δική μας γέννηση, τή δική μας χαρά, τή δική μας ἀναγέννηση μέσα στήν Ἀγάπη Του.

Ἡ δική μας γέννηση φαίνεται καί ἐκφράζεται ἀπό τή στάση μας πρός τόν κάθε «πλησίον» καί ὄχι πρός αὐτούς πού μᾶς ἀγαπᾶνε καί θά μᾶς ἀνταποδώσουν! Ἀγάπη σπηλαίου: Βαθιά, ἀληθινή, πέρα ἀπό οἰκονομικά συμφέροντα καί ἐπιδιώξεις, ΑΓΑΠΗ ΤΑΠΕΙΝΗ».

Προσθέτει:

  • «Αὐτός πού ἀγαπάει δέν σκέφτεται τό κακό. Ἐκεῖνος πού ἀγαπάει δέν ζηλεύει, δέν εἶναι εὐερέθιστος, δέν εἶναι ἐγωιστής, δέν χαίρεται μέτ ό κακό τοῦ ἄλλου ἀλλά συμπάσχει στή δυστυχία του καί μετέχει καί στή χαρά του.  Αὐτός πού ἔχει τήν ἀγάπη τοῦ Γεννηθέντος Χριστοῦ τά δέχεται ΟΛΑ.
  • Ξέρει νά συγχωρεῖ. Νά βλέπει στά μάτια και νά λέει «συγγνώμη». Ξεχνάει τό κακό πού τόῦ ἔκαναν καί ὑποχωρεῖ ἀκόμα κι ἄν ξέρει ὅτι ἔχει μέ τό μέρος του τό δίκιο. Γιατί ἔχει μάθει ἀπο τήν προσευχή νά ἀγαπάει νά υἱοθετεῖ τό ἄδικο τό καημένο!.

Γιά ποιό λόγο γεννήθηκε ὁ Θεός;; Μά γιά νά μπορέσει κάποτε ὁ ἄνθρωπος νά γίνει Θεός γράφει ο Μ. Αθανάσιος.

Οἱ μέρες πρίν ἀπό τά Χριστούγεννα μᾶς καλοῦν νά προετοιμαστοῦμε γιά τό ἀνεπαναληπτο αὐτό μυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Χωρίς νά ὑποτιμοῦνται  οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, θά πρεπει νά προχωρήσουμε στήν πνευματική ποιότητα τοῦ μυστηρίου δίνοντας προτεραιότητα στήν προσευχή, στή νηστεία καί στήν ἐξομολόγηση.

Βάζοντας σάν βασικά θεμέλια τῆς ὑπάρξεώς μας τίς ποιότητες αὐτές δηλώνουμε τήν εἰλικρινή μας ἀπόφαση νά ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΟΥΜΕ ἐν ΧΡΙΣΤΩ τήν ὕπαρξή μας καί νά ΕΝΩΘΟΥΜΕ μέ τόν ΗΛΙΟ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ, μέ τόν ΤΑΠΕΙΝΟ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΗΣ ΦΑΤΝΗΣ, νά ἑνωθοῦμε ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ μαζί Του μέςῳ τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἡ ἕνωση μαζί Του θά φανεῖ πρῶτα ἀπο τήν ἕνωση πού ἔχουμε μέ τούς ἀδελφούς μας, μέ τήν ἔνδειξη τῆς ταπεινοφροσύνης καί τῆς ἀπόλυτης παραδοχῆς τοῦ ΑΛΛΟΥ μέ ΟΛΑ τά ἐξογκώματά του ὡς ἀποκλειστικό ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ τοῦ Θεοῦ».

Και συμπληρώνει:

«Τό διαβεβαιώνει ὁ Χριστός στούς μακαρισμούς:  «Μακάριοι οι ελεήμονες διότι αυτοί ελεηθήσονται». Θά ἐλεηθοῦμε, ἄν ἐλεήσουμε, ἄν ποῦμε ΑΜΗΝ, ἄν ἀποδεχθοῦμε, ἄν συγχωρέσουμε, ἄν χαμογελάσουμε, ἄν ποῦμε: «Δέν πειράζει»!!!

  • Ἄν ἀφεθοῦμε στό στολισμο τῶν σπιτιῶν καί ἀφήσουμε τήν ψυχή καί τήν καρδιά με τά ζιζάνια τῶν ἀκάθαρτων λογισμῶν καί τῶν ἀνυπόστατων σκέψων πού μᾶς αἰχμαλωτίζουν ὕπουλα, ποίο θά εἶναι τό νόημα τῶν Χριστουγέννων;;
  • Ζοῦμε μακριά ἀπό τήν ἀγάπη Του καθημερινά, αὐτό ειδωλοποιούμενοι καί αὐτοδοξαζομενοι χωρίς καμία ἔμπνευση νά δημιουργεῖται στήν καρδιά μας ἀπό την κένωση τοῦ Χριστοῦ στή φάτνη καί τή σταυρική του κένωση!!!

Ἡ τεχνολογία μίκρυνε τίς ἀποστάσεις, ἔλυσε ζητήματα χρόνου κατέκτησε τό νοῦ καί τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου δημιουργώντας του ὅμως ἄγχος καί περισσή ἐμπιστοσύνη στή λογική του. Ἡ πίστη ὅμως ἔρχεται νά τοῦ δώσει ΑΓΑΠΗ, ἐμπιστοσύνη καί βλέμμα στοργικό στόν κατακερματισμένο ἀπο΄τήν ἁμαρτία ἐσωτερικό του κόσμο. Κάτι πού κανείς δέν μπορεῖ νά τό κάνει πέραν τοῦ Χριστοῦ.

Θλιβερή ἡ παράδοση στήν ἐκκοσμίκευση τοῦ μυστηρίου του κενωτικοῦ: Τῆς γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ: Ἄι βασίληδες, ξωτικά, καλλικάντζαροι, ξενόφερτα κάλαντα (θαρρεῖς καί δέν ὑπάρχει ἑλληνική παράδοση) καί τέλος ἡ γειωτική εὐχή: «Καλές γιορτές». Τί σημαίνει καλές γιορτές;;; Ποιές γιορτές καί σέ ποιές ἀναφερόμαστε;; Γιατί φοβόμαστε καί ντρεπόμαστε νά ποῦμε ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! καί Χριστός ἐτέχθη! Ἀληθῶς ἐτέχθη!

  • Τελικά, ὅσο καί νά μή θέλουμε νά τό παραδεχθοῦμε στή γῆ ἄρχισε σταδιακά ἡ ἀπομάκρυνση ἀπο τόν οὐρανό. ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ ἔρχεται ἀπό τόν οὐρανό πού ὀφείλουμε νά ἀνοίξουμε τήν ἀγκαλιά μας καί νά τό δεχθοῦμε ἀξιοποιώντας τήν πνευματική αὐτή μέθη.

Ο Χριστός «θέλει πάντας σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν». Γιαυτό γεννήθηκε γιά νά μᾶς ἀναγεννήσει.

Γιαυτό σταυρώθηκε γιά νά μᾶς δώσει τό κουράγιο βλέποντας τόν σταυρό Του νά ἀντέξουμε τό βάρος τοῦ δικοῦ μας σταυροῦ.

Γι’ αὐτό ἀναστήθηκε γιά νά μᾶς γεμίσει μέ τήν ἀκράδαντη πίστη ὅπως ἐκεῖνος ἔτσι κι ἐμεῖς θά νικήσουμε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ καί θά προχωρήσουμε λαμπροφόροι πρός τήν κάθαρση τῆς ψυχῆς μας.

Τά Χριστούγεννα συνηθίζεται νά ἑορτάζονται ὡς «οἰκογενειακή ἑορτή» καί ἔτσι φτάνουν νά σημαίνουν «ἀγάπη». Ὅμως δέν ἔρχεται ἔτσι ἡ ἀληθινή ἀγάπη μέ τή συγκέντρωσή μας ἁπλά στό χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς τόν Χριστό βασικό συνδετικό κρίκο ἀνάμεσά μας. Τά Χριστούγεννα πρέπει νά μᾶς ὁδηγοῦν στόν Χριστό κι ὄχι στόν ἑαυτό μας. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ σημαίνει νά δοῦμε τήν ἀλήθεια τοῦ θαύματος αὐτοῦ στή μικρή ζωή μας καί νά τήν κάνουμε μεγάλη μέσα στή φαινομενική μικρότητα τοῦ σπηλαίου.

Πάντα ὁ Χριστός θά γεννιέται μέσα μας, θά ἔρχεται πρός ἐμᾶς καί νά ὁδηγήσει τίς καρδιές μας στήν ἐπίγνωση τῆς ἀληθείας!

  • Δέν «στενοχωρεῖ» τίς καρδιές μας ὁ Χριστός. Οὔτε τίς ἐξαναγκάζει νά Τόν δεχθοῦν ἀποκλειστικά τήν ἡμέρα αὐτή τῶν Χριστουγέννων. Γεννιέται καί ἔρχεται κάθε μέρα μέ ἑκατοντάδες εὐκαιρίες. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά δημιουργήσουμε τίς κατάλληλες προϋποθέσεις γιά νά μετατρέψουμε τήν παγωμένη καί ὑπεροπτική καρδιά μας σέ ζεστό καί φιλόξενο σπήλαιο. Ἡ συνάντηση μέ τόν Χριστό φέρνει τό ΦΩΣ στή ζωή μας. Καί ἀπό τό ΦΩΣ ἔρχεται ἡ ΑΓΑΠΗ.

Καί αὐτός πού ἔνιωσε ΦΩΣ καί ΑΓΑΠΗ νά ἐξέρχεται ἐκ τοῦ σπηλαίου καί νά ἀγγίζει τήν καρδιά καί τόν  νοῦ του δέν μπορεῖ νά μήν τό μεταδώσει. Κι ἔτσι εὐαγγελίζονται οἱ κοινωνίες. Ἔτσι ἀλλάζει ὁ κόσμος. Μέ τό εὐαγγελικό μήνυμα πού πάντα ἠχεῖ ἐπίκαιρο: «Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῶ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Θεῖο τραγούδι ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί ἀποδέκτες οἱ καρδιές τῶν ἀνθρώπων πού ζοῦν τό μυστήριον Ξένον ὡς τήν πιό φανερή ἀποκάλυψη στίς ψυχές τους, τήν ἀποκάλυψης τῆς θείας κενώσεως γιά τήν αἰώνια σωτηρία τους.

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!»

  • Τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν απαραίτητα τους συγγραφείς. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.

“Χρωστώ την προσπάθεια στους γονείς του παιδογκολογικού”, δηλώνει ο Λουκάς Φουρλάς

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal