Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης 4,8% ΑΕΠ το 11μηνο 2019, δείχνουν τα στοιχεία Στατιστικής

File photo: ΚΥΠΕ
Πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης καταγράφεται σε ποσοστό 4,8% το ΑΕΠ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα για τους πρώτους έντεκα μήνες του χρόνου, που δίνει στη δημοσιότητα την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €1.041,2 εκ. ή 4,8% στο ΑΕΠ σε σχέση με έλλειμμα €699,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018 ή 3,3% στο ΑΕΠ.

Μείωση 8,1% στις δαπάνες, αύξηση 23,5% στις κοινωνικές παροχές
————-

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία οι συνολικές δαπάνες για τους πρώτους έντεκα μήνες του 2019 ανήλθαν στα €7.279,3 εκ. που αντιστοιχεί σε μείωση ύψους €644,1 εκ. ή 8,1% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο όταν οι δαπάνες ανήλθαν στα €7.923,4 εκ.

Παράλληλα, οι κοινωνικές παροχές σημείωσαν αύξηση ύψους €553,6 εκ. ή 23,5% και ανήλθαν στα €2.908,9 εκ. τον Ιανουάριο – Νοέμβριο 2019 σε σχέση με €2.355,3 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι απολαβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, αυξήθηκαν κατά €232,5 εκ. ή 11,2%, και ανήλθαν στα €2.306,6 εκ. τους πρώτους έντεκα μήνες φέτος σε σχέση με €2.074,1 εκ. τον Ιανουάριο – Νοέμβριο του 2018.

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €121,3 εκ. ή 18,6% και ανήλθε, για τη συγκεκριμένη περίοδο του 2019, στα €774,3 εκ. ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 το ποσό αυτό είχε ανέλθει στα €653,0 εκ.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €65,2 εκ. ή 16,3% και ανήλθαν στα €464,9 εκ. από €399,7 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €49,1 εκ. ή 11,4% και ανήλθαν στα €480,5 εκ. από €431,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Σε σχέση με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, αυτές περιορίστηκαν στα €238,7 εκ. καταγράφοντας μείωση €812,3 εκ. ή 77,3% τους πρώτους έντεκα μήνες του 2019 και οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις περιορίστηκαν στα €65,6 εκ. παρουσιάζοντας μείωση €846,2 εκ. ή 92,8% κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Οι αντίστοιχες περσινές δαπάνες ήταν €1.051,0 εκ. και €911,8 εκ.

Οι επιχορηγήσεις μειώθηκαν κατά €7,3 εκ. ή 15,5% και ανήλθαν για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 στα €39,8 εκ. από €47,1 εκ. το 2018.

Αύξηση εσόδων, κοινωνικών εισφορών και εσόδων από φορολογία
———————–

Σύμφωνα πάντοτε με τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα της Στατιστικής Υπηρεσίας τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά €1.096,2 εκ. ή 15,2% και ανήλθαν στα €8.320,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 από €7.224,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι κοινωνικές εισφορές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά €556,6 εκ. ή 33,6% τους πρώτους έντεκα μήνες του 2019 και ανήλθαν στα €2.213,1 εκ. από €1.656,5 εκ. τους αντίστοιχους μήνες του 2018.

Παράλληλα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο επίσης αυξήθηκαν σημαντικά κατά €112,9 εκ. ή 7,3% και ανήλθαν στα €1.663,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 σε σχέση με €1.550,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν ανήλθαν στα €159,2 εκ. το 2019 από €95,5 εκ. το 2018, καταγράφοντας αύξηση ύψους €63,7 εκ. ή 66,7%.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών κατέγραψαν αύξηση €68,2 εκ. ή 2,2% και ανήλθαν στα €3.134,2 εκ. τη συγκεκριμένη περίοδο του 2019, σε σχέση με €3.066,0 εκ. τη συγκεκριμένη περίοδο του 2018.

Τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ μετά την αφαίρεση των επιστροφών τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία εσόδων, σημείωσαν αύξηση €95,3 εκ. ή 4,9% και ανήλθαν στα €2.035,2 εκ. τη φετινή περίοδο σε σύγκριση με €1.939,9 εκ. την περσινή περίοδο.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €58,0 εκ. ή 74,8% και ανήλθαν κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 στα €135,5 εκ. από €77,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σημείωσαν αύξηση της τάξης των €236,0 εκ. ή 40,0% και ανήλθαν στα €826,4 εκ. σε σύγκριση με €590,4 εκ. το 2018.

Μικρή αύξηση κατέγραψε και η κατηγορία των τρεχουσών μεταβιβάσεων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά €0,8 εκ. ή 0,4% και ανήλθαν στα €188,5 εκ. το 2019 σε αντίθεση με €187,7 εκ. το 2018.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ/ΗΦ/ΚΧΡ
Λευκωσία, Κύπρος

Σημαντική πρόοδος η υπογραφή της συμφωνίας για EastMed, λέει ο Πρέσβης Ισραήλ στην Κύπρο

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal