Το 27,9% του ΑΕΠ των κρατών μελών της ΕΕ δαπανάται για κοινωνική προστασία

Φωτογραφία Αρχείου ΑΠΕ ΜΠΕ/ΑΠΕ ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για το 2017 ανήλθαν σε 27,9% του ΑΕΠ, ελαφρώς χαμηλότερες σε σύγκριση με 28,7% που ήταν το 2012, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό ήταν 20,9% το 2012, 19,4% το 2016 και 18,5% το 2017. Ομοίως στην Ελλάδα το ποσοστό ήταν 28,1% το 2012, το 26,1% το 2016 και το 25,2% το 2017.

Οι δύο κύριες πηγές χρηματοδότησης της κοινωνικής προστασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν οι κοινωνικές εισφορές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 55% του συνόλου και οι εισφορές της γενικής κυβέρνησης από φόρους στο 40%.

Το 2017, οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας αντιπροσώπευαν πάνω από 30% του ΑΕΠ στη Γαλλία (34%), τη Δανία (32%) και τη Φινλανδία (31%). Ακολουθούν η Γερμανία (σχεδόν 30%), η Αυστρία, οι Κάτω Χώρες, η Ιταλία, ο Βέλγιο και η Σουηδία (από 29%).

Αντίθετα, οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας ήταν κάτω από το 20% του ΑΕΠ στη Ρουμανία (14%), τη Λετονία, την Ιρλανδία και τη Λιθουανία (από 15%), την Εσθονία και τη Μάλτα (από 16%), τη Βουλγαρία (17%), τη Σλοβακία και την Ουγγαρία 18%), την Κύπρο και την Τσεχία (από 19%).

Το 2017, οι κατά κεφαλήν δαπάνες κοινωνικής προστασίας σε ΜΑΔ (πρότυπα αγοραστικής δύναμης), που εξαλείφουν τις διαφορές των τιμών μεταξύ των χωρών, έδειξαν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Μετά το Λουξεμβούργο, οι υψηλότερες κατά κεφαλή δαπάνες καταγράφηκαν στη Δανία (σχεδόν 12.000 PPS), τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία και τη Γαλλία (περίπου 11.000 PPS).

Αντίθετα, οι χαμηλότερες κατά κεφαλήν δαπάνες καταγράφηκαν στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Λετονία (3 000 PPS ή λιγότερο).

Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, οι συντάξεις γήρατος και χηρείας αντιπροσώπευαν το 46% περίπου των συνολικών κοινωνικών παροχών το 2017 και αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των παροχών κοινωνικής προστασίας σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη.

Το μερίδιο των συντάξεων αυτό στο σύνολο ήταν υψηλότερο στην Ελλάδα (63%), στην Πορτογαλία και στην Ιταλία (από 58%), στη Ρουμανία και στην Κύπρο (από 56%), ενώ ήταν χαμηλότερο στην Ιρλανδία (34%), τη Δανία (39%) και το Λουξεμβούργο (40%).

Οι παροχές ασθενείας, υγειονομικής περίθαλψης και αναπηρίας αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο στο 37% των συνολικών κοινωνικών παροχών στην ΕΕ το 2017. Μεταξύ των κρατών μελών το μερίδιο των παροχών αυτών κυμάνθηκε από 22,8% στην Κύπρο και 26,3% στην Ελλάδα έως 45% στην Ιρλανδία, 44% στην Κροατία και τη Γερμανία, 43% στις Κάτω Χώρες και 42% στην Εσθονία.

Οι οικογενειακές παροχές και οι παροχές για παιδιά αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 9% των συνολικών κοινωνικών παροχών στην ΕΕ το 2017, τα επιδόματα ανεργίας για το 4% και τα επιδόματα στέγασης και κοινωνικού αποκλεισμού και για το 4%.

Το μερίδιο των οικογενειακών παροχών στο σύνολο κυμάνθηκε από 4% στις Κάτω Χώρες και 5% στην Πορτογαλία και την Ισπανία σε πάνω από 15% στο Λουξεμβούργο και σε 13% στην Πολωνία και την Εσθονία. Το ποσοστό αυτό ήταν 5,7% στην Ελλάδα και 6,7% στην Κύπρο.

Οι παροχές ανεργίας κυμαίνονταν μεταξύ του 1% στη Ρουμανία και 1% στο Ηνωμένο Βασίλειο ως και σε 9% στην Ιρλανδία και 8% στην Ισπανία. Το ποσοστό αυτό ήταν 3,7% στην Ελλάδα και 5,6% στην Κύπρο.

Οι παροχές στέγασης και κοινωνικού αποκλεισμού κυμάνθηκαν από 1% ή λιγότερο στην Πολωνία, την Πορτογαλία και την Εσθονία έως 1,6% στην Ελλάδα, 9,1% στην Κύπρο και 7% στη Δανία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΚΥΠΕ / Αθανάσιος Αθανασίoυ

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal