Στην Κύπρο η διεθνής συνάντηση του ευρωπαϊκού Οργανισμού COST για την έρευνα

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 29 ευρωπαϊκές χώρες πραγματοποιήθηκε μεταξύ 13 και 14 Νοεμβρίου 2019 στην Κύπρο η τακτική συνάντηση της Επιτροπής Ανωτέρων Λειτουργών (Committee of Senior Officials, CSO) του ευρωπαϊκού Προγράμματος European Cooperation in Science and Technology (COST), μετά από πρόσκληση του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)
Με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 29 ευρωπαϊκές χώρες πραγματοποιήθηκε μεταξύ 13 και 14 Νοεμβρίου 2019 στην Κύπρο η τακτική συνάντηση της Επιτροπής Ανωτέρων Λειτουργών (Committee of Senior Officials, CSO) του ευρωπαϊκού Προγράμματος European Cooperation in Science and Technology (COST), μετά από πρόσκληση του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).

Στην εναρκτήρια εκδήλωση της συνάντησης, παρέστη ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία, κ. Κυριάκος Κόκκινος, ο οποίος παρουσίασε στους συμμετέχοντες το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας της Κύπρου. Ο κ. Κόκκινος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην σημασία που αποδίδει η Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας στην εξωστρέφεια των εγχώριων ερευνητικών φορέων και στη διεθνή συνεργασία, παρουσιάζοντας στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή κυπριακών φορέων σε ευρωπαϊκά Προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος COST. Στο πλαίσιο της συνεδρίας, ο κ. Κόκκινος είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με το νέο Πρόεδρο του COST, καθηγητή Paulo Ferrao, και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πρόγραμμα, κ. Stefan Weiers, με τους οποίους συζητήθηκαν οι προοπτικές ενδυνάμωσης της συνεργασίας.

Το Πρόγραμμα COST συστάθηκε το 1971 με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στους τομείς της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, μέσω της προώθησης και ενδυνάμωσης σχετικών δράσεων δικτύωσης των ερευνητών, οι οποίες περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα, συναντήσεις συντονισμού σε μια σειρά επιστημονικών τομέων. Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο Πρόεδρος του COST παρουσίασε τα τελευταία στοιχεία συμμετοχής όλων των ευρωπαϊκών χωρών, τονίζοντας ότι η Κύπρος είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο Πρόγραμμα COST κατ’ αναλογία του μεγέθους της ερευνητικής της κοινότητας.

Επιπρόσθετα, η εκπρόσωπος της Κύπρου στην Επιτροπή Ανωτέρων Λειτουργών του Προγράμματος, Δρ. Καλυψώ Σέπου, ανέφερε πως η Κύπρος είναι πλήρες μέλος του COSTαπό το 1999 και έκτοτε 725 ερευνητές που εργάζονται στην Κύπρο συμμετείχαν σε 490 Δράσεις του Προγράμματος. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως 315 συναντήσεις φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο ενώ σήμερα 6 Δράσεις συντονίζονται από κυπριακούς φορείς.

Έχοντας εξελιχθεί σε ένα από τους μεγαλύτερους μηχανισμούς για ερευνητική δικτύωση στην Ευρώπη, στο Πρόγραμμα COST συμμετέχουν, εκτός από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι περισσότερες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Συνολικά, στο COST συμμετέχουν 38 χώρες ως πλήρη μέλη και μια χώρα ως συνεργαζόμενη. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής στις Δράσεις του Προγράμματος έχουν ερευνητές από χώρες μη μέλη του COST, χωρίς οποιοδήποτε γεωγραφικό περιορισμό.

H Επιτροπή Ανωτέρων Λειτουργών είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Προγράμματος και σ’ αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι των χωρών – μελών, η οποία συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο σε χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Τις δραστηριότητες συμμετοχής της Κύπρου στο Πρόγραμμα συντονίζει το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης Κυπρίων ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal