Αύξηση 5,8% του χρηματικού ορίου κινδύνου φτώχειας στην Κύπρο, σε σχέση με το 2017

File Photo: Ο κίνδυνος φτώχειας στην Κύπρο υπολογίζεται στα €9.202. Pixabay.com
Στα €9.202 υπολογίζεται το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχειας το 2018 σύμφωνα με την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών (EU-SILC) 2018. Το όριο αυτό αυξήθηκε κατά 5,8% σε σύγκριση με το 2017, λόγω αύξησης του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος της χώρας. Το ποσοστό κινδύνου φτώχιεας μειώθηκε στο 15,4%, σε σύγκριση με 15,7% το 2017. Στην αλλαγή της εικόνας βοήθησε το βελτιωμένο οικονομικό περιβάλλον, με τις θετικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, καθώς και με τη στοχευμένη κοινωνική πολιτική είχε επίδραση και στους κοινωνικούς δείκτες.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στις οικονομικές εξελίξεις 2019 και προοπτικές 2020-2022, που αναμένεται να συζητηθεί σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ενόψει της συζήτησης του προϋπολογισμού με την παρουσία του υπουργού Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη.

Σχετικά με το ποσοστό φτώχειας, η σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ28 για το 2018 δεν είναι δυνατή, γιατί δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα τα στοιχεία για όλα τα κράτη μέλη. Διαχρονικά, όμως, επισημαίνεται ότι το ποσοστό κινδύνου φτώχιας στην Κύπρο ήταν χαμηλότερο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και κατά τα χρόνια της μεγαλύτερης πρόσφατης κρίσης. Σημειώνεται ότι για το 2017, που υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, το μέσο ποσοστό κινδύνου φτώχειας στην ΕΕ28 ήταν 16,9%, ενώ στην Κύπρο 15,7%.

  • Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι το ποσοστό κινδύνου φτώχιας για το σύνολο του πληθυσμού παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις κατά την περίοδο 2008-2018. Για τις γυναίκες, όμως, το ποσοστό κινδύνου φτώχιας μειώθηκε σημαντικά από 18,1% το 2008 σε 15,9% το 2018. Αυτό που βλέπουμε διαχρονικά ότι μειώθηκε δραστικά είναι το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τους συνταξιούχους, από 46,3% το 2008 σε 21,4% το 2018.
    Το ποσοστό κινδύνου φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι το ποσοστό του πληθυσμού που είναι κάτω από το όριο της φτώχιας ή ζει σε νοικοκυριά που έχουν σοβαρή υλική στέρηση ή ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας.

Κάθε άτομο υπολογίζεται μόνο μία φορά έστω και αν εμπίπτει σε πέραν του ενός δείκτη. Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό είναι στο 23,9% το 2018, παρουσιάζοντας μείωση από 25,2% το 2017.

Οι δείκτες που αφορούν στην κατανομή του εθνικού εισοδήματος (συντελεστές S80/S20 και Gini) δείχνουν βελτίωση το 2018. Ο δείκτης κατανομής εισοδήματος (S80/S20) μειώθηκε στο 4,3 (από 4,6 το 2017) και αναφέρεται στην αναλογία του συνόλου του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος που λαμβάνεται από το 20% του πληθυσμού με το υψηλότερο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα ως προς το σύνολο του ανάλογου εισοδήματος που λαμβάνει το 20% του πληθυσμού με το χαμηλότερο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα. Συγκρίνει δηλαδή το μερίδιο του εισοδήματος του «πλουσιότερου» 20% του πληθυσμού με το 20% του «φτωχότερου». Μείωση στην τιμή του συντελεστή S80/S20 συνεπάγεται και μείωση της ανισότητας. Ο συντελεστής Gini μειώθηκε στο 29,1 από 30,8 το 2017. Ο συντελεστής Gini είναι δείκτης άνισης κατανομής ή συγκέντρωσης του εισοδήματος. Αν τα εισοδήματα ήταν εξίσου κατανεμημένα στον πληθυσμό τότε ο συντελεστής Gini θα ήταν 0 (πλήρης ισότητα). Αν όμως τα εισοδήματα ήταν όλα συγκεντρωμένα σε ένα άτομο τότε ο συντελεστής Gini θα ήταν 100. Μείωση στην τιμή του συντελεστή Gini συνεπάγεται και μείωση της ανισότητας.

Φιλελεύθερος-Θεανώ Θειοπούλου

Αρχίζει στην κυπριακή Βουλή η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal