«Μεγάλος Αδερφός» στον νόμο Κατσέλη για να εντοπιστούν κακοπληρωτές που… κρύβονται

«Big Brother» που θα διασταυρώνει την περιουσιακή κατάσταση των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και οι οποίοι, ενώ έχουν χρήματα, δεν πληρώνουν τα … Continue reading «Μεγάλος Αδερφός» στον νόμο Κατσέλη για να εντοπιστούν κακοπληρωτές που… κρύβονται