Με συνοπτικές διαδικασίες έδιωξαν τη Βασιλική Θάνου από την επιτροπή Ανταγωνισμού

H πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου απομακρύνθηκε από την προεδρία της Eπιτροπής Ανταγωνισμού. ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ
Εκδόθηκαν σήμερα Δευτέρα από το υπουργείο Ανάπτυξης οι διαπιστωτικές πράξεις με τις οποίες απομακρύνεται αυτοδικαίως από την επιτροπή Ανταγωνισμού η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου και ακόμη τρία μέλη της.

Ειδικότερα, με υπογραφή του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη, σε εφαρμογή της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 101 του Ν. 4623/2019 και ισχύει, απομακρύνονται από την επιτροπή Ανταγωνισμού η πρόεδρος Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου, της αντιπρόεδρος Άννα Νάκου και οι εισηγητές – τακτικά μέλη Ιωάννης Παύλοβιτς και Νικόλαος Ζευγώλης.

Η ως άνω έκπτωση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επέρχεται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του Ν. 4623/2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 9η Αυγούστου 2019.

Τι προβλέπει ο νόμος

Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του μέλους (τακτικού ή αναπληρωματικού) της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ασυμβίβαστη με την οποιαδήποτε μορφής κατοχή θέσης ή ανάθεση καθηκόντων ή απόσπαση ή άλλως απασχόληση στο γραφείο του πρωθυπουργού ή σε γραφείο της Γενικής Γραμματείας του πρωθυπουργού ή σε γραφείο μέλους της Κυβέρνησης ή σε πολιτικό γραφείο μέλους της Κυβέρνησης ή στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης ή σε γραφείο Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου, για μια πενταετία μετά την λήξη της εν λόγω κατοχής θέσης ή της ανάθεσης ή της απόσπασης ή της απασχόλησης αντιστοίχως , συμπεριλαμβανομένων της απόσπασης υπαλλήλου ή της κατοχής θέσης μετακλητού υπαλλήλου, συμβούλου, συνεργάτη ή έμμισθου/άμισθου προϊστάμενου σε ένα από τα ως άνω γραφεία ή στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal