Οι εγγυημένες καταθέσεις στην Κύπρο είναι 26 δισ. ευρώ: Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

Εγγυημένες είναι οι καταθέσεις για ποσό μέχρι €100.000 μόνο στα χαρτιά. Το ειδικό Ταμείο έχει χαμηλό αποθεματικό για να αποζημιώσει τους δικαιούχους πελάτες αν χρειαστεί. … Continue reading Οι εγγυημένες καταθέσεις στην Κύπρο είναι 26 δισ. ευρώ: Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών