Οι εγγυημένες καταθέσεις στην Κύπρο είναι 26 δισ. ευρώ: Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

File Photo: Αμετάβλητη στα χαμηλά επίπεδα του 0,15%, όσο και την προηγούμενη φορά, η δημοπρασία εντόκων γραμματίων. Pixabay.com
Εγγυημένες είναι οι καταθέσεις για ποσό μέχρι €100.000 μόνο στα χαρτιά. Το ειδικό Ταμείο έχει χαμηλό αποθεματικό για να αποζημιώσει τους δικαιούχους πελάτες αν χρειαστεί. Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για το 2018 καταγράφουν και την κατάσταση στην Κύπρο.

Όπως γράφει το philenews, το σύνολο των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες το 2018 ανήλθε στα €47,9 δισ.

Ως εκ τούτου, οι εγγυημένες καταθέσεις ήταν το 54,3% του συνόλου των καταθέσεων. Στις τράπεζες το ποσό για την εγγύηση καταθέσεων ήταν €127,4 εκατ. το 2015, μειώθηκε στα €87 εκατ. το 2016 και στα €65,6 εκατ. το 2017. Το ποσό πρέπει να μειώθηκε λόγω των αποζημιώσεων που πήραν οι καταθέτες της FBME.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑT), οι εγγυημένες καταθέσεις τέλος του 2018 ήταν €104,32 δισ. από €98,83 δισ. το 2017 και το ποσό στο Ταμείο Εγγύησης και Καταθέσεων στο €1,49 δισ. Στη Φινλανδία οι εγγυημένες καταθέσεις είναι €129,37 δισ. το 2018 από €51,1 δισ. το 2017. και το ποσό στο Ταμείο στα €114 δισ.

Στη Σλοβενία οι εγγυημένες καταθέσεις του τραπεζικού συστήματος είναι €18,92 δισ. το 2018 από €17,89 δισ. το 2017 και το ποσό στο Ταμείο €52,46 εκατ.

Στην Πορτογαλία οι εγγυημένες καταθέσεις είναι €132,56 δισ. από €130,12 δισ. το 2017 και το ποσό για αποζημιώσεις €1,54 δισ. Στη Μάλτα οι εγγυημένες καταθέσεις του συστήματος είναι €12,01 δισ. από €11,04 δισ. το 2017 και το ποσό για αποζημιώσεις €116,38 εκατ. Στο Λουξεμβούργο οι εγγυημένες καταθέσεις είναι €31,74 δισ. το 2018 από €30,39 δισ. το 2017 το και το ποσό του Ταμείου για αποζημιώσεις στα €242 εκατ.

Στην Ιρλανδία οι εγγυημένες καταθέσεις είναι €106,12 δισ. το 2018 από €98,96 δισ. το 2017 και το ποσό για αποζημιώσεις €316 εκατ. Στο τραπεζικό σύστημα της Εσθονίας οι εγγυημένες καταθέσεις είναι €9,36 δισ. το 2018 από €8,45 δισ. το 2017 και το ποσό για αποζημιώσεις είναι €221,42 εκατ.

Η ΕΑT δημοσιεύει τα στοιχεία αυτά σε ετήσια βάση, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων σε ολόκληρη την ΕΕ προς όφελος των καταθετών, των αγορών, των διαμορφωτών πολιτικής και των κρατών-μελών.

Τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία που παρασχέθηκαν για τις 31 Δεκεμβρίου 2018 δείχνουν ότι 32 από σύνολο 43 συστημάτων εγγυήσεων (ΣΕΚ) στα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αυξήσει τα κεφάλαιά τους από τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Πηγή: philenews

 

Οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες των θυμάτων του serial Killer της Κύπρου

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal