Κλείνει το εργοστάσιο frigoglass στην Αχαΐα, μόλις λίγες ημέρες μετά τη «Γάλα Βλάχας»

File Photo: Κλείνει και το εργοστάσιο frigoglass. Φωτογραφία fpress.gr
Στην άμεση διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου τής Κάτω Αχαΐας προχωρά η Frigoglass.

Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή (7-6) αυτό πραγματοποιείται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων πρωτοβουλιών αναδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού της, που αποσκοπεί στη βελτίωση της κοστολογικής δομής της και στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της Frigoglass.

Έτσι, λίγες μόλις ημέρες από τη διακοπή εργασιών της εταιρίας ”Γάλα Βλάχας” κλείνει ακόμη ένα εργοστάσιο με ότι σημαινει αυτό, για την τοπική οικονομία και τους τους εργαζόμενους.

Σημειώνεται, ότι η Frigoglass έχει υλοποιήσει σειρά πρωτοβουλιών κατά το παρελθόν, όπως πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, εκ περιτροπής εργασία, μείωση του μισθολογικού κόστους και μεταφορά παραγωγής από άλλα εργοστάσια του Ομίλου, προκειμένου η παραγωγική μονάδα της Κάτω Αχαΐας να καταστεί οικονομικά βιώσιμη. Οι παραπάνω πρωτοβουλίες, τελικά, δεν κατέστησαν την ελληνική παραγωγική μονάδα του Ομίλου ανταγωνιστική.

Ο Όμιλος αποσκοπεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην καλύτερη δυνατή στήριξη των εργαζομένων που επηρεάζονται. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει καλέσει σε διαβούλευση τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να διαμορφωθούν από κοινού οι βέλτιστοι δυνατοί όροι και συνθήκες αποχώρησης των επηρεαζόμενων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις δυνατότητες του Ομίλου.

Hellas Journal

Μετά από 45 χρόνια κλείνει το εργοστάσιο του «Γάλα Βλάχας» λόγω χαμηλής ζήτησης

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal


Latest of HellasJournal