Η Eurobank στη νέα εποχή «OpenBanking» για τις Ευρωπαϊκές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Για τη δημιουργία ασφαλέστερων και φθηνότερων καινοτόμων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή αγορά η Eurobank υιοθέτησε την Κοινοτική Οδηγία Πληρωμών «PaymentServicesDirective – PSD2».

Με αυτή την ενέργεια η Eurobank έχει ως στόχο να συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια αναδιαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς.

  • Η Eurobank διευκολύνει τη δημιουργία νέων, εξελιγμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε συνεργασία με πιστοποιημένους τρίτους παρόχους.
  • Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και την περαιτέρω απλοποίηση των καθημερινών τους συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, ήδη από τις 24/5/2019, πιστοποιημένοι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή αγορά, όπως ιδρύματα πληρωμών, τραπεζικά ιδρύματα εξωτερικού έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν με τα συστήματα της Eurobank και να δημιουργήσουν με την Τράπεζα καινοτόμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες διαχείρισης οικονομικών αλλά και πληρωμών.

  • Όλη η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω των ειδικά σχεδιασμένων APIs της Eurobank, σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον, ενώ για την ολοκλήρωση της ανταλλαγής των δεδομένων απαιτείται η ρητή συναίνεση του πελάτη. Σημειώνεται ότι οι νέες αυτές δυνατότητες έχουν διατεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία (sandbox) ήδη από τον Μάρτιο του 2019.

Η νέα Κοινοτική Οδηγία τίθεται σε πλήρη ισχύ τον Σεπτέμβριο 2019. Η Eurobank προσκαλεί όλους τους πιστοποιημένους Ευρωπαϊκούς παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να επισκεφθούν το https://developer.eurobank.gr και να δοκιμάσουν τις νέες δυνατότητες έτσι ώστε να συνδιαμορφώσουν από κοινού με την Τράπεζα τη νέα εποχή για την Τραπεζική αγορά.

Ολοκληρώθηκε η πώληση μετοχών από άθροιση κλασματικών υπολοίπων από την Eurobank

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal