Αλλάζει η Αστυνομία της Κύπρου τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις εξαφανίσεις, μετά τον serial killer

Σειρά βελτιωτικών μέτρων τίθενται σε εφαρμογή από την Αστυνομία όσον αφορά τις υποθέσεις ελλειπόντων προσώπων και άλλων παρόμοιας φύσεως υποθέσεων, γράφει ο Φιλελεύθερος. Τα μέτρα … Continue reading Αλλάζει η Αστυνομία της Κύπρου τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις εξαφανίσεις, μετά τον serial killer