Ο πρόεδρος της Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ) Ευάγγελος Μυτιληναίος στην εκδήλωση της Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ), στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας. ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θετική η εισήγηση για την έγκριση της εξαγοράς της ΕΠΑΛΜΕ από τη Μυτιληναίος

Στις 2 Απριλίου 2019 θα εξετάσει η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού τη συμβατότητα της συγκέντρωσης που προέκυψε από την εξαγορά της «Μυτιληναίος ΑΕ» της πλειοψηφία των μετοχών της «Επεξεργασία Αλουμινίου Μεταλοβιομηχανία ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ».

Όπως γνωστοποιεί η ανεξάρτητη αρχή η εισήγηση είναι θετική «υπό τους όρους και προϋποθέσεις (…) στη βάση των δεσμεύσεων, τις οποίες ανέλαβε η εξαγοράζουσα με έγγραφό της έναντι της επιτροπής».

Συγκεκριμένα η σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφέρει τα εξής:

Εισήγηση επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, βάσει της οποίας η εταιρία «Μυτιληναίος ΑΕ – Ομιλος Επιχειρήσεων» αποκτά την πλειοψηφία των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας «Επεξεργασία Αλουμινίου Μεταλοβιομηχανία ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ»

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 2 Απριλίου 2019, κατόπιν υποβληθείσας εισήγησης, θα εξετάσει τη συμβατότητα της από 20.11.2018 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις οριζόντιες και κάθετες αγορές που η εν λόγω συγκέντρωση αφορά. Η υπό κρίση συγκέντρωση αφορά ειδικότερα στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία Μυτιληναίος ΑΕ – Ομιλος Επιχειρήσεων επί της εταιρίας Επεξεργασία Αλουμινίου Μεταλοβιομηχανία ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ.

Κατά την εισήγηση προτείνεται η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 και παρ. 8 του ν. 3959/2011, της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση του 97,8723% των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας «Επεξεργασία Αλουμινίου Μεταλοβιομηχανία ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ από την εταιρία «Μυτιληναίος ΑΕ – Ομιλος Επιχειρήσεων», υπό τους όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8 του ν.3959/11, όπως ισχύει, στη βάση των δεσμεύσεων, τις οποίες ανέλαβε η εξαγοράζουσα με έγγραφό της έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκόμενων μερών.

“Growth Awards”: Η Eurobank και η Grant Thornton επιβραβεύουν την επιχειρηματική αριστεία