Πολυμελής ξένη διπλωματική αποστολή για εμπορικές και επενδυτικές επαφές

Πολυμελής αποστολή από 23 χώρες οι οποίες έχουν διπλωματική εκπροσώπηση στην Ελλάδα, φθάνει στην Κύπρο, σήμερα, για τετραήμερη επίσκεψη στο πλαίσιο συντονισμένης προσπάθειας προώθησης της … Continue reading Πολυμελής ξένη διπλωματική αποστολή για εμπορικές και επενδυτικές επαφές