Τα μέτρα που πρότεινε ο ΣΕΒ στους εκπροσώπους των θεσμών: Παραγωγικές επενδύσεις, προϊόντα

File Photo: Ο πρόεδρος του ΣΒΕ Ευθύμιος Σαββάκης. ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
Δέσμη πέντε μέτρων για την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων στην Ελλάδα και την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων πρότεινε η διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), στη διάρκεια σημερινής συνάντησης με τους εκπροσώπους των θεσμών στην Αθήνα, ενώ παράλληλα επέμεινε στη συνέχιση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Οι βιομήχανοι πρότειναν συγκεκριμένα: τη μείωση της υπερφορολόγησης, την ενίσχυση της αγοράς «Σύνθετων Εταιρικών Ομολόγων» για την ευκολότερη πρόσβαση σε ρευστότητα πλήθους υγιών μεταποιητικών επιχειρήσεων, την επίλυση του θέματος των κόκκινων δανείων «υπερεπειγόντως», την έμπρακτη ενθάρρυνση της καινοτομίας με τη δυνατότητα για τις επιχειρήσεις να έχουν έκπτωση σε δαπάνες έρευνας και καινοτομίας που θα φτάνουν έως και το 55% της μικτής μισθοδοσίας τους και τη θεσμοθέτηση ειδικών φορολογικών κινήτρων για τις αποσβέσεις παγίων, για την ενθάρρυνση των παραγωγικών επενδύσεων

Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης, υπογράμμισε ακόμη ότι το 2019 είναι έτος πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων, κατά τη διάρκεια του οποίου, όπως επισήμανε, είναι βέβαιο ότι θα ενταθεί η παροχολογία, τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από την αξιωματική αντιπολίτευση. “Το κλίμα αυτό οδηγεί σίγουρα σε στασιμότητα τη λειτουργία του κράτους και εντείνει την αβεβαιότητα στο πεδίο της υλοποίησης επενδύσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Από τη μελέτη των μακροοικονομικών στοιχείων για την ελληνική οικονομία είναι φανερό ότι πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, αφού το δημόσιο χρέος της Ελλάδας αντί να μειωθεί έχει αυξηθεί κατά πολλά δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα η ανεργία βρίσκεται στο 20%, η αποταμίευση (…) της οικονομίας συνολικά, αλλά και ειδικά των επενδύσεων, παραμένει αρνητική, το δημογραφικό πρόβλημα είναι η νάρκη στα θεμέλια του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος και το τραπεζικό σύστημα ουσιαστικά είναι ανύπαρκτο” υπογράμμισε ο κ.Σαββάκης.

Υποστήριξε ακόμη ότι το τραπεζικό σύστημα δεν εκπληρώνει τη βασική του αποστολή που είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας συνολικά, και των επιχειρήσεων ειδικότερα. “Με τις τράπεζες να έχουν χάσει το 97% της αξίας τους από το 2015, και τα κόκκινα δάνεια να μην διευθετούνται, η αβέβαιη επόμενη μέρα για τις τράπεζες, συνιστά αντίστοιχου μεγέθους αβεβαιότητα για τις εγχώριες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης αν εξακολουθήσει να είναι αποκομμένη από τις πηγές χρηματοδότησής της, είτε αυτές βρίσκονται στο εσωτερικό (τράπεζες) είτε εκτός Ελλάδος (διεθνείς κεφαλαιαγορές). Επιπλέον των παραπάνω, η παράλογη, και εκτός κάθε πραγματικότητας υπερφορολόγηση, το μόνο που κατάφερε την τελευταία δεκαετία είναι να οδηγήσει σε κλείσιμο πλήθος επιχειρήσεων και να ενισχύσει την παράτυπη εργασία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των ελεύθερων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων” τόνισε.

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα δεν έχει εξέλθει από την κρίση. “Το αντίθετο μάλιστα: επειδή ακριβώς μπαίνει στη φάση που θα πρέπει με παραγωγικές επενδύσεις και διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα να ανακάμψει, απαιτούνται αποφάσεις για μεταρρυθμίσεις και για τη θεσμοθέτηση κατάλληλων πολιτικών, που θα σηματοδοτούν μια πορεία αξιοπιστίας, και οι οποίες θα αποδεικνύουν και προς τους ξένους και προς τους εγχώριους επενδυτές ότι η Ελλάδα μπαίνει σε τροχιά ανάκαμψης” σημείωσε και υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί κατά προτεραιότητα έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων και των μικρών επιχειρήσεων, αφού το συγκεκριμένο είδος των επιχειρήσεων βρίσκεται διαχρονικά σε δυσμενή θέση, με όρους διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Κατά τον ΣΒΒΕ, για να γίνει πράξη το κεντρικό ζητούμενο, που είναι η ταχύτατη υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, αποτελεί αδήριτη ανάγκη η μείωση της φορολογίας και η κατάργηση πλήθους επιβαρύνσεων που απομυζούν τη ρευστότητα από τις εγχώριες επιχειρήσεις, άρα αφαιρούν από αυτές την επιχειρηματική τους ικανότητα και τις προοπτικές ανάπτυξής τους. Παράλληλα, οι ασφαλιστικές και οι εργοδοτικές εισφορές μαζί με το κόστος ενέργειας, απομειώνουν την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων, και ειδικά των μεταποιητικών, με άμεσο αποτέλεσμα τη μειωμένη δυνατότητα από αυτές να ανοίξουν νέες αγορές, λόγω ακριβώς των υψηλότερων τιμών των ελληνικών προϊόντων σε σχέση με τα ανταγωνιστικά τους.

Η διοίκηση του Συνδέσμου κατέθεσε ακόμη τις προτάσεις της για μια σειρά κινήτρων. Συγκεκριμένα προτείνονται: η επαναφορά της μεθόδου της φθίνουσας απόσβεσης για τον εξοπλισμό των παραγωγικών επιχειρήσεων (μηχανήματα), η υιοθέτηση νέων συντελεστών και η επαναφορά του μέτρου του ανώτερου και κατώτερου συντελεστή (προτείνεται η υιοθέτηση νέων συντελεστών αυξημένων σε ποσοστό τουλάχιστον 50% σε σχέση με τους υπάρχοντες, οι οποίοι θα οριστούν ως ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης και σε συνδυασμό με τους υπάρχοντες η επιχείρηση θα μπορεί να επιλέξει τον συντελεστή που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της), η περαιτέρω εφαρμογή της μεθόδου των υπεραποσβέσεων (προτείνεται να επεκταθεί το μέτρο και στις επενδύσεις που αφορούν εξοπλισμό πληροφορικής καθώς και στον μηχανολογικό εξοπλισμό των μεταποιητικών επιχειρήσεων), η μέθοδος της αντικατάστασης (προτείνεται το κέρδος που προκύπτει από την πώληση του παλαιού μηχανήματος να μειώνει την αξία του νέου και οι αποσβέσεις να υπολογίζονται στη νέα μειωμένη αξία).

Οι 11 φορολογικές αλλαγές που έχει στην ατζέντα της η κυβέρνηση, σύμφωνα με το ΕΒΕΠ

23/01/2019 13:07
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal


Latest of HellasJournal