Αυξήθηκαν οι κενές θέσεις εργασίας το β’ τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Tο ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ανήλθε σε 1,3% στους κλάδους της βιομηχανίας και των κατασκευών και σε 1,8% στον τομέα των υπηρεσιών.ΑΠΕ-ΜΠΕ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στην Κύπρο αυξήθηκε σε 1,4% το β` τρίμηνο του 2018, από 1,2% το α` τρίμηνο του 2018 και 0.8% το β` τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ανήλθε σε 1,3% στους κλάδους της βιομηχανίας και των κατασκευών και σε 1,8% στον τομέα των υπηρεσιών.

Το ίδιο ποσοστό στη ζώνη του ευρώ (EA19) ήταν 2,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2018, σταθερό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξημένο από 1,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Στην ΕΕ28, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν 2,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2018, σταθερό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξημένο από 2,0% το δεύτερο τρίμηνο του 2017.

Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018 ήταν 1,9% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 2,4% στις υπηρεσίες. Στην ΕΕ28, το ποσοστό ήταν 2,1% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 2,5% στις υπηρεσίες.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018 σημειώθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (5,4%), το Βέλγιο (3,5%), τις Κάτω Χώρες (3,1%) και τη Γερμανία (2,9% ). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (0,7%), στη Βουλγαρία στην Ισπανία και στην Πορτογαλία (από 0,9%).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2018 αυξήθηκε σε είκοσι κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερό στη Δανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία, αλλά μειώθηκε στην Εσθονία (-0,3 ποσοστιαίες μονάδες – σ.σ.).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (+ 1,8 ποσοστιαίες μονάδες), τη Λετονία (+0,8 πμ), την Κύπρο (+ 0,6 πμ), την Ουγγαρία, τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία (όλες + 0,5 πμ).

Η Eurostat δημοσίευσε επίσης στοιχεία για τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ, ο οποίο έφτασε το 2,0% τον Αύγουστο του 2018, από 2,1% τον Ιούλιο του 2018. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 1,5%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 2,1% τον Αύγουστο του 2018, από 2,2% τον Ιούλιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 1,7%.

Στην Κύπρο, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε σε 1,7% τον Αύγουστο του 2018, από 1,4% τον Ιούλιο του 2018 και 0,5% το προηγούμενο έτος.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Δανία (0,8%), την Ιρλανδία και την Ελλάδα (από 0,9%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (4,7%), τη Βουλγαρία (3,7%), την Εσθονία (3,5%) και την Ουγγαρία (3,4%).

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2018, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δώδεκα κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε πέντε και αυξήθηκε σε δέκα. Τον Αύγουστο του 2018, η υψηλότερη συνεισφορά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ προήλθε από την ενέργεια (+0,87 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (+0,59 πμ), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνός (+0,48 πμ) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,09 πμ).

ΚΥΠΕ – Aθανάσιος Αθανασίου
Βέλγιο/Βρυξέλλες
17/09/2018 13:28


Latest of HellasJournal


%d bloggers like this: