Μείζον ζήτημα η ανακατανομή της ευθύνης του προσφυγικού στα κράτη της ΕΕ, είπε ο Βίτσας

Τα στοιχεία της συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα-Γερμανία- Ισπανία καθώς και η δημιουργία στην ηπειρωτική Ελλάδα νέων ανοιχτών κέντρων φιλοξενίας για πρόσφυγες και μετανάστες, βρέθηκαν στο … Continue reading Μείζον ζήτημα η ανακατανομή της ευθύνης του προσφυγικού στα κράτη της ΕΕ, είπε ο Βίτσας