Η Novartis Ελλάδας στέλνει τα στοιχεία για τις…. “φαρμακερές” μίζες στους Αμερικανούς

File Photo: Entering the HQ of the multinational pharmaceuticals company, Novartis, in Greece. ANA-MPA, Symela Pantzartzi
Υπό τον όρο να ενημερωθούν για την αποστολή των προσωπικών τους στοιχείων από τη Novartis στο FBI, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έδωσε άδεια στην φαρμακευτική εταιρία να παρέχει τα στοιχεία που ζητά η αμερικανική υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για στοιχεία πρώην και νυν εργαζομένων, προμηθευτών, γιατρών και άλλων καθώς όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση «έχει έννομο συμφέρον συμμόρφωσης προς το αίτημα των δημοσίων αρχών των ΗΠΑ, διότι καταδεικνύει με τον τρόπο αυτό την πρόθεση συνεργασίας για τη διερεύνηση της υπόθεσης στο πλαίσιο άσκησης υπερασπιστικών δικαιωμάτων της».

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Η Αρχή έκρινε, επίσης, ότι προκειμένου να διαβιβαστούν τα ατομικά δεδομένα, απαιτείται πάντως η τήρηση «σωστής ισορροπίας» μεταξύ αφενός του εννόμου συμφέροντος της εταιρίας, το οποίο συνίσταται στην αποτροπή κινδύνου επιβολής σε βάρος της κυρώσεων από τις Αρχές των ΗΠΑ και αφετέρου της ανάγκης προστασίας των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της προσφορότητας.

Το βάρος απόδειξης της διαβίβασης μόνο των αναγκαίων δεδομένων σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό φέρει ως υπεύθυνος επεξεργασίας αποκλειστικά η αιτούσα, χωρίς να απαλλάσσεται της σχετικής ευθύνης από μόνη τη χορήγηση της άδειας. Η αιτούσα φέρει περαιτέρω την ευθύνη λήψης των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και ως προς τις επεξεργασίες από δικηγορικές εταιρίες και άλλους εκτελούντες στους οποίους έχει ανατεθεί από την αιτούσα η συλλογή και επεξεργασία των σχετικών δεδομένων.

Η αιτούσα έχει την υποχρέωση να συνοδεύει κάθε πληροφορία που θα παραδώσει στις αρχές των ΗΠΑ από ρητό αίτημα τήρησης του απορρήτου των εγγράφων. Επίσης, έχει την υποχρέωση να τηρεί τα εν λόγω δεδομένα στις εγκαταστάσεις ή στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της εταιρίας στην Ελλάδα είτε σε φυσική είτε σε ηλεκτρονική μορφή, ενόψει και της εκκρεμούσης ποινικής διαδικασίας στην Ελλάδα».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΔΑ

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal