File Photo: European council president Donald Tusk (R) and EU commission President Jean-Claude Juncker (L), during a press briefing on the first day of the European Council in Brussels, Belgium, 19 October 2017. EPA, OLIVIER HOSLET

Oυδέτερη δημοσιονομική στάση και συνέχιση μεταρρυθμίσεων ζητά η Κομισιόν από ευρωζώνη

Η Koμισιόν συνέστησε σήμερα μια “γενικά ουδέτερη δημοσιονομική κατεύθυνση” και έναν “ισορροπημένο συνδυασμό πολιτικών” για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ ως σύνολο, αλλά και τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και τη μείωση του ύψους των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως ανακοίνωσαν ο αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί, από τις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της “δέσμης μέτρων για το ευρωπαϊκό εξάμηνο”.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το συνολικό πακέτο πολιτικών στα κράτη μέλη πρέπει να συμβάλει στην υποστήριξη των επενδύσεων και στη βελτίωση της ποιότητας και της σύνθεσης των δημόσιων οικονομικών. Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Κομισιόν, ζητείται επίσης από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Η σύσταση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Εξαμήνου, απαιτεί επίσης πολιτικές που στηρίζουν την αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και βελτιώνουν την ανθεκτικότητα, την επανεξισορρόπηση και τη σύγκληση. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στις μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα, βελτιώνουν το θεσμικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, διευκολύνουν τις επενδύσεις, στηρίζουν τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και μειώνουν τις ανισότητες, αναφέρει η Κομισιόν στο ίδιο πακέτο συνολικών συστάσεων προς τη ζώνη του ευρώ.

Στη δέσμη μέτρων για το ευρωπαϊκό εξάμηνο η Κομισιόν ακόμη προτρέπει στα κράτη μέλη να επιτύχουν σημαντική πρόοδο όσον αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, ιδίως σε σχέση με τις υπηρεσίες.

“Τα κράτη μέλη με έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ή υψηλό εξωτερικό χρέος θα πρέπει να επιδιώξουν την αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ τα κράτη μέλη με πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών θα πρέπει να προωθήσουν την αύξηση των μισθών και να προωθήσουν τις επενδύσεις”, τονίζεται συγκεκριμένα.

Επιπλέον, η Κομισιόν υποστηρίζει την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που προάγουν τις ίσες ευκαιρίες και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τις θεμιτές συνθήκες εργασίας, την κοινωνική προστασία και την ένταξη. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη της ευρωζώνης να μεταφέρουν τους φόρους μακριά από το εργατικό δυναμικό, ιδίως για άτομα με χαμηλό εισόδημα και άτομα με χαμηλό εισόδημα.

Σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, η Κομισιόν συνιστά στα κράτη μέλη να προωθήσουν αφενός τη μείωση των ρίσκων, αφετέρου όμως να προχωρήσουν και στον επιμερισμό των επισφαλειών, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης των καταθέσεων και την καθιέρωση της κοινής ασφάλειας για το Ενιαίο Ταμείο Εκκαθάρισης Τραπεζών. Η ευρωπαϊκή εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση κινδύνων, τονίζεται.

Η Κομισιόν σημειώνει ακόμη ότι “η μείωση των επιπέδων μη εξυπηρετούμενων δανείων θα πρέπει επίσης να επιταχυνθεί και οι κεφαλαιαγορές της ΕΕ να ενσωματωθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)”.

Τέλος, η Κομισιόν συνιστά την ταχεία πρόοδο όσον αφορά την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης με πλήρη σεβασμό της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης και με ανοικτό και διαφανή τρόπο προς τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ.

Σε γενικές γραμμές η Κομισιόν καταγράφει ότι οι συστάσεις έρχονται εν μέσω έντονης οικονομικής δραστηριότητας στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ, ενώ παρατηρούνται υψηλά επίπεδα απασχόλησης και μειώνεται ο ρυθμός ανεργίας στα επίπεδα πριν από την κρίση.

Σημειώνει επίσης ότι, δεδομένου ότι όλα τα κράτη μέλη συμβάλλουν στη δυναμική αυτή ανάπτυξης, η προτεραιότητα τώρα είναι να διασφαλιστεί ότι αυτό θα διαρκέσει και θα αποφέρει οφέλη για όλα τα μέλη των κοινωνιών της ΕΕ.

Η Κομισιόν δήλωσε τέλος ότι, παράλληλα με τις υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές, η επιδίωξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων πρέπει να επικεντρωθεί στη δημιουργία των συνθηκών για την περαιτέρω προώθηση των επενδύσεων και την αύξηση της αύξησης των πραγματικών μισθών για την υποστήριξη της εγχώριας ζήτησης

Παρουσιάζοντας το πακέτο, ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε ότι παρ’ όλες τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) της Ευρώπης παραμένει ατελής.

“Τον επόμενο μήνα θα παρουσιάσουμε προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της ΟΝΕ, ωστόσο η ενίσχυση της αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ δεν αντικαθιστά την ανάγκη για υγιείς δημοσιονομικές, οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές σε εθνικό επίπεδο”, σημείωσε.

Από την πλευρά του ο Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων Π. Μοσκοβισί, πρόσθεσε ότι “η οικονομία της ζώνης του ευρώ αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό σε δέκα χρόνια και το μέσο έλλειμμά της θα φθάσει το 1% του ΑΕΠ το επόμενο έτος”.

“Ωστόσο, πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να επιβαρύνονται με υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους, γεγονός που περιορίζει την ικανότητά τους να επενδύουν για το μέλλον· οι χώρες αυτές θα πρέπει να επωφεληθούν της ευκαιρίας για περαιτέρω ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών τους, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει για να στηρίξει τις επενδύσεις προς όφελος των πολιτών τους”, τόνισε ο Επίτροπος.

ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

ΚΥΠΕ – Αθανάσιος Αθανασίου – Βέλγιο/Βρυξέλλες 22/11/2017 13:26

Be the first to comment on "Oυδέτερη δημοσιονομική στάση και συνέχιση μεταρρυθμίσεων ζητά η Κομισιόν από ευρωζώνη"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*