Οι θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία τροφοδοτούν σταδιακά και την τραπεζική αγορά

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Περαιώς Χρήστος Μεγάλου. Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαΐτας
Αύξηση κατά 22% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς το τρίτο τρίμηνο του 2017 και διαμορφώθηκαν στα 294 εκατ. ευρώ, έναντι 242 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο πέρυσι, λόγω αύξησης των καθαρών εσόδων κατά 7% και μείωσης των λειτουργικών εξόδων κατά 4%.

Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα 288 εκατ., έναντι 230 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο 2016, σημειώνοντας άνοδο 25%.

Στο εννεάμηνο, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 16% στα 844 εκατ. ευρώ, και στην Ελλάδα κατά 19% στα 822 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένου του έκτακτου κέρδους ύψους 77 εκατ. ευρώ πέρυσι από την πώληση ποσοστού στην VISA).

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, υλοποιείται με ταχύτητα και συνέπεια ο μετασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς και η εφαρμογή της Αgenda 2020. Επιταχύνεται επίσης η μείωση του χαρτοφυλακίου προβληματικών δανείων. Ειδικότερα για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο μειώνονται τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, και βελτιώνεται η ρευστότητα.

Σε δηλώσεις του, με αφορμή την δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου αναφέρει ότι «έπειτα από μια περίοδο αβεβαιότητας στην αρχή του έτους, η ελληνική οικονομία επανήλθε σε ανοδική τροχιά. Οι κύριοι δείκτες σε βασικούς τομείς της οικονομίας επιστρέφουν σε θετικό έδαφος και το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται. Η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να ξεπεράσει το 1% φέτος και το 2% το 2018, ενώ η αγορά εργασίας έχει αρχίσει να ανακάμπτει, με την ανεργία να υποχωρεί στο επίπεδο του 20% από τα υψηλά του 28%. Αυτές οι εξελίξεις τροφοδοτούν σταδιακά και την τραπεζική αγορά».

Μιλώντας για την Τράπεζα Πειραιώς, ο κ. Μεγάλου αναφέρει ότι τηρώντας τη δέσμευσή της η Τράπεζα να υλοποιήσει τους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) που έχουν συμφωνηθεί με τις εποπτικές αρχές, η Πειραιώς πέτυχε καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις τάσεις της αγοράς στη μείωση τόσο των NPΕs όσο και των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs).
«Τα NPEs, στο τρίτο τρίμηνο 2017, μειώθηκαν κατά 0,7 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και κατά 3,9 δισ. από τα υψηλά του Σεπτεμβρίου 2015. Ο σχηματισμός νέων NPEs προ διαγραφών ήταν αρνητικός κατά 0,3 δισ. το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας την καλύτερη τριμηνιαία επίδοση για τον Όμιλο μέχρι σήμερα. Τα NPLs του Ομίλου υποχώρησαν κατά 0,9 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και κατά 5,8 δισ. ευρώ από τα υψηλά του Σεπτεμβρίου 2015, συντελώντας στη δραστική μείωση του δείκτη NPL στην Ελλάδα από 40% σε 36%, αντιστοίχως. Ο σχηματισμός νέων NPLs προ διαγραφών ήταν επίσης αρνητικός το τρίτο τρίμηνο στα -0,5 δισ. ευρώ».

Αναφερόμενος στο κρίσιμο ζήτημα των καταθέσεων ο Χρήστος Μεγάλου τόνισε: «Η θετική τάση στις εγχώριες καταθέσεις επιταχύνθηκε στο τρίτο τρίμηνο 2017, με τριμηνιαία αύξηση καταθέσεων κατά 0,9 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε κατά 2,5 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο 2017, δηλαδή στα 7,8 δισ. ευρώ, και στα τέλη Νοεμβρίου χαμηλότερα από 6 δισ., λόγω της περαιτέρω εισροής καταθέσεων και της πιο ενεργούς διατραπεζικής αγοράς repos. Τόσο ο δείκτης ELA προς ενεργητικό, όσο και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα της Τράπεζας Πειραιώς, είναι οι δεύτεροι καλύτεροι στην αγορά».

Κερδοφορία

«Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου Πειραιώς αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση στα 844 εκατ. στο εννέαμηνο 2017, υποβοηθούμενα από την ισόρροπη αύξηση των καθαρών εσόδων και μείωση του κόστους κατά 5%. Οι βασικές πηγές τραπεζικών εσόδων, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, κατέγραψαν κατά το γ’ 3μηνο 2017 ισχυρή αύξηση κατά 5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2016. Η εντατικοποίηση των δράσεων μείωσης κόστους, οδήγησαν τον δείκτη κόστους προς έσοδα στην Ελλάδα στο 48% κατά το εννεάμηνο του 2017, από 54% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Καθώς εντατικοποιήσαμε την προσπάθεια μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση, οι προβλέψεις παρέμειναν αυξημένες, με συνέπεια την οριακή ζημία -19 εκατ. ευρώ για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά την περίοδο του 9μήνου 2017», ανέφερε ο κ. Μεγάλου.

Αναφορικά με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET-1) του Ομίλου, ο Χ. Μεγάλου επισήμανε ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου τόσο με τη μεταβατική (ισχύουσα) μορφή όσο και με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, βελτιώθηκαν σε τριμηνιαία βάση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο στο 17% και 16,6% αντιστοίχως.

 

Σε πλήρη ανάπτυξη η πορεία μετασχηματισμού Agenda 2020

Μιλώντας για την πορεία μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι προχωράει με ταχύτητα και συνέπεια. «Είμαστε προσηλωμένοι στη συνεπή εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδίου “Agenda 2020”, στοχεύοντας στην επιθετική μείωση των κινδύνων του ισολογισμού και στην ταχεία ομαλοποίηση. Η βασική τραπεζική μας δραστηριότητα (“Piraeus Core Bank”) κατέγραψε κέρδη ύψους 311 εκατ. το 9μηνο του 2017 και απόδοση ενεργητικού 1,1%, σηματοδοτώντας την ισχύ και τη δυναμική κερδοφορίας των δραστηριοτήτων μας μόλις ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός του Ομίλου. Η “Piraeus Core Bank” κατέγραψε συμπαγή χρηματοοικονομικά αποτελέσματα στο 9μηνο του 2017, συμπεριλαμβανομένων καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου NIM στις 309 μ.β. και εσόδων από προμήθειες προς ενεργητικό στις 87μ.β. Το “Piraeus Legacy Unit” (“PLU”) συνέχισε να μειώνει το επίπεδο σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWA) κατά 0,6 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Τους τελευταίους μήνες έχουμε επιταχύνει το ρυθμό αποεπένδυσης μη βασικών στοιχείων ενεργητικού και μελετάμε ενεργά το ενδεχόμενο μη οργανικών πρωτοβουλιών ομαλοποίησης του ισολογισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική μείωσης των κινδύνων», ανέφερε ο κ. Μεγάλου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς έδωσε επίσης έμφαση «στην ενδυναμωμένη διοικητική ομάδα της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου του νέου επικεφαλής του PLU Γιώργου Γεωργακόπουλου, που εργάζεται αδιάκοπα για την εφαρμογή του σχεδίου μας, επιτυγχάνοντας τις δεσμεύσεις και τους επιχειρησιακούς στόχους μας, ενώ επιταχύνει την απομόχλευση του ισολογισμού μας». «Είναι ήδη σε εξέλιξη οι διαδικασίες για 2 συναλλαγές πώλησης NPE, μία για επιχειρηματικά και μία για καταναλωτικά δάνεια, συνολικού ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ. Για το έτος 2017, δεσμευόμαστε για την εκπλήρωση των στόχων μας για τα NPE και στοχεύουμε σε θετικό αποτέλεσμα», τόνισε ο Χρήστος Μεγάλου

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal


%d bloggers like this: