Η Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα ανακάμπτει με αργά αλλά σταθερά βήματα

H τάση σταθεροποίησης των κλαδικών επιδόσεων στο τομέα των μικρομεσαίων επιχειρησεων που είχε καταγραφεί πέρυσι αποκτά μεγαλύτερη δυναμική καθώς ένας σημαντικός αριθμός κλάδων οικονομικής δραστηριότητας παρουσιάζει αισθητή βελτίωση των χρηματοοικονομικών επιδόσεών του σύμφωνα με τα συμπεράσματα του σύστηματος κλαδικής αξιολόγησης της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που έχει αναπτύξει η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς.

Ενδεικτικό της θετικής δυναμικής της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας είναι ότι η μέση βαθμίδα αξιολόγησης ανέρχεται πλέον σε “a” από “b” πέρυσι και “c” την τριετία 2010-2012. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, στην κατηγορία υψηλών επιδόσεων κατατάσσονται 32 κλάδοι (το 64% του συνόλου), με συνολικό κύκλο εργασιών 41,7 δισ. ευρώ καθαρή κερδοφορία προ φόρων 1,8 δισ. ευρώ και ίδια κεφάλαια ύψους 28,5 δισ. ευρώ.

Στην κατηγορία ικανοποιητικών επιδόσεων ανήκουν 7 κλάδοι (14% του συνόλου) με κύκλο εργασιών 4,1 δισ. ευρώ, καθαρά κέρδη προ φόρων 109,5 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 2,1 δισ. ευρώ. Στις μεσαίες επιδόσεις κατατάσσεται το 12% των κλάδων με πωλήσεις 2 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη προ φόρων μόλις 15,1 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι κλάδοι που υποαποδίδουν είναι 5 (το 10%) με πωλήσεις 742,2 εκατ. ευρώ και καθαρές ζημιές 78,9 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα είναι ενδιαφέρον ότι τις καλύτερες επιδόσεις καταγράφουν «μη-παραδοσιακοί» κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή κλάδοι της μεταποίησης όπως της επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, της παραγωγής βασικών μετάλλων και της κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καθώς και κλάδοι των υπηρεσιών όπως του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Be the first to comment on "Η Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα ανακάμπτει με αργά αλλά σταθερά βήματα"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*