Κτίριο της κυπριακής Αστυνομίας. ΚΥΠΕ.

Αδυναμίες στην ασφάλεια στην αποθήκη οπλισμού της ΑΔΕ Λευκωσίας εντοπίζουν ελεγκτές

Αδυναμίες στην αποθήκη οπλισμού και πυρομαχικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας σε βαθμό που να καθίσταται επικίνδυνη για την ασφάλεια του προσωπικού και των υλικών που φυλάγονται σε αυτήν διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την Έκθεση της για την Αστυνομία για το 2016 η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την έκθεση το Τμήμα Δημοσίων Έργων προχώρησε σε εξειδικευμένη μελέτη, σύμφωνα με την οποία θα επιτρεπόταν η χρήση της οροφής της αποθήκης ως χώρος στάθμευσης με κόστος επιδιόρθωσης €132.000, ενώ παράλληλα στην ίδια επιστολή, ημερομηνίας 4/7/2016 επιβεβαιώνεται ότι δεν τίθεται θέμα κατάρρευσης της αποθήκης, με την προϋπόθεση ότι θα απαγορευτεί η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο πάνω από αυτή.

Στην έκθεση σημειώνεται επίσης ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 20/10/2016, έδωσε οδηγίες όπως τερματιστούν οι διαδικασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη για συντήρηση των υπόγειων οπλοαποθηκών της ΑΔΕ Λευκωσίας, αφού ο χώρος όπου βρίσκεται η εν λόγω αποθήκη είναι δεσμευμένος για τη δημιουργία κυκλοφοριακού κόμβου και δόθηκαν οδηγίες όπως, αντί να διατεθεί το ποσό της τάξης των €132.000, να προωθηθεί η διαδικασία ανέγερσης νέων οπλοαποθηκών σε χώρο στη Λακατάμια.

Για το θέμα η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει άμεση φύλαξη του οπλισμού και πυρομαχικών σε διαφορετικούς αποθηκευτικούς χώρους, οι οποίοι να διασφαλίζουν τους κανόνες ασφαλούς φύλαξης ελκυστικών/ευπαθών υλικών.

Στην έκθεση της η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει επίσης ότι από επιθεωρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν στις 3.1.2012 και 1.8.2013, από τον κλάδο πυροτεχνουργών του Τμήματος Γ του Αρχηγείου Αστυνομίας, της υπέργειας ορθογώνιας επιχωματωμένης αποθήκης πυρομαχικών πολλών διαμερισμάτων, η οποία βρίσκεται στον χώρο στρατωνισμού της ΜΜΑΔ, προέκυψε, μέσα από τις σχετικές εκθέσεις, ότι δεν έχουν τηρηθεί οι αποστάσεις ασφαλείας, αφού βρίσκονται κτίρια και εγκαταστάσεις σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων που προνοεί η σχετική Πάγια Διαταγή του ΓΕΕΦ.

Όπως αναφέρεται, σε επιστολή του Αρχηγείου ημερομηνίας 30/11/2016, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν χρειάζονται οποιαδήποτε επιπλέον μέτρα όσον αφορά σε προστασία ή και πρόληψη από ενδεχόμενη εκρηκτική επίδραση εκτός αποθήκης προερχόμενη από το εσωτερικό της, καθώς όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εν λόγω επιστολή, η κατηγορία πυρομαχικών που βρίσκεται αποθηκευμένη δεν εγκυμονεί κανένα κίνδυνο έκρηξης.

Ωστόσο, παρά την πιο πάνω θέση της Αστυνομίας η θέση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, όπως καταγράφεται στην έκθεση, είναι ότι κρίνεται απαραίτητη την λήψη των απαιτούμενων μέτρων για αντιμετώπιση, έστω και του απομακρυσμένου, ενδεχόμενου κινδύνου.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας πληροφόρησε ότι το θέμα θα τύχει επανεξέτασης.

Θέμα φαίνεται να προκύπτει και σε ό,τι αφορά την αποθήκη οπλισμού και πυρομαχικών της ΑΔΕ Αμμοχώστου. Όπως υποδεικνύεται στην έκθεση, στις αποθήκες οπλισμού και πυρομαχικών που βρίσκονται στον υπόγειο χώρο του κτιρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, διαπιστώθηκε σκόνη και υγρασία ενώ δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα οποιοδήποτε σύστημα εξαερισμού αλλά και ότι το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του κτιρίου εξακολουθεί να μην καλύπτει τις εισόδους των αποθηκών αυτών.

Σύμφωνα με την έκθεση μετά από υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε προηγούμενο έλεγχο, η Αστυνομική Διεύθυνση ζήτησε τη διενέργεια επιθεώρησης, ως προς την καταλληλόλητα των εν λόγω αποθηκών, από τον Κλάδο Πυροτεχνουργών της Αστυνομίας και σε σχετικό σημείωμα ημερομηνίας 28/3/2014, γίνονται υποδείξεις για τη διασφάλιση, τόσο της ασφαλούς φύλαξης των αποθεμάτων όσο και της ασφάλειας του προσωπικού, οι οποίες ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί.

Σημειώνεται επίσης ότι στις 2/1/2017 ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανέγερση του νέου κτιρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου με τη μέθοδο μελέτη, κατασκευή και 12ετή συντήρηση. Παρά το πιο πάνω γεγονός, θέση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι ότι οι πιο πάνω υποδείξεις του Κλάδου Πυροτεχνουργών, ιδιαίτερα όσες αφορούν στην υλοποίηση διαδικασιών που δεν συνεπάγονται οποιοδήποτε κόστος, θα έπρεπε να υλοποιηθούν αμέσως, καθώς τίθεται σοβαρό θέμα ασφαλείας, τόσο των αποθεμάτων όσο και του προσωπικού.

Πιο συγκεκριμένα η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο μεταφοράς των όπλων και πυρομαχικών σε άλλες πιο κατάλληλες αποθήκες, μέχρι την ολοκλήρωση της ανέγερσης του νέου κτιρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, οι υποδείξεις του Κλάδου Πυροτεχνουργών θα πρέπει να τύχουν άμεσης υλοποίησης.

Σύμφωνα τέλος με την έκθεση ο Αρχηγός της Αστυνομίας ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι τον Μάρτιο 2017 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για επίλυση των θεμάτων που αναφέρονται στην επιστολή της Υπηρεσίας, στην οποία αποφασίστηκε η άμεση υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών.

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ ΕΔΩ

ΚΥΠΕ – Hλίας Μαυροκέφαλος – ΚΥΠΡΟΣ/Λευκωσία 29/11/2017 16:03

Be the first to comment on "Αδυναμίες στην ασφάλεια στην αποθήκη οπλισμού της ΑΔΕ Λευκωσίας εντοπίζουν ελεγκτές"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*