Ο ευρωβουλεητής του ΔΗΚΟ Κώστας Μαυρίδης. Φωτογραφία Φιλελεύθερος

Δίνεται συνέχεια στην επιστολή-καταγγελία για Άιντε στην Ευρωβουλή: Θα δεχόσασταν στρατό και εγγυήσεις στις χώρες σας;

Συνέχεια στην επιστολή-καταγγελία του συμπατριώτη μας, Συμβούλου Πολιτικού Μάρκετινγκ, Νίκου Αντωνιάδη δίνει ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ, κ. Κώστας Μαυρίδης.

Όπως είχε γράψει η ιστοσελίδα mignatiou.com την περασμένη Παρασκευή, ο Νίκος Αντωνιάδης απέστειλε επιστολή-καταγγελία προς όλα μέλη του Νορβηγικού Κοινοβουλίου αναδεικνύοντας τον “ρόλο” Άιντε στην όλη διαδικασία των συνομιλιών, ρωτώντας τους Νορβηγούς βουλευτές αν θα δέχονταν στρατό και εγγυήσεις στη χώρα τους και καταγγέλοντας τον Άιντε (ο οποίος προτίθεται να είναι υποψήφιος Βουλευτής στη Νορβηγία), χαρακτηρίζοντας τη “διπλωματία” του ως επικίνδυνη για όλο τον κόσμο. (Δέστε εδώ το σχετικό άρθρο και την επιστολή)

Σε συνέχεια των πιο πάνω, και σε μια προσπάθεια περαιτέρω αξιοποίησης της επιστολής-καταγγελλιας, με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενίσχυση τέτοιων προσπαθειών για διαφώτιση του διεθνούς παράγοντα και ανάδειξης της “κατοχής, εισβολής και αδιαλλαξίας της Τουρκίας”, ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ, κ. Κώστας Μαυρίδης, τόσο σε δήλωση του στο Ομογενειακό Ραδιόφωνο της Νέας Υόρκης, Aktina.fm, όσο και σε γραπτή δήλωση του στην ιστοσελίδα mignatiou.com, αφού επικρότησε την πιο πάνω πρωτοβουλία, σημείωσε πως θα προβεί άμεσα σε σχετική ενημέρωση των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παρατίθεται η δήλωση του Ευρωβουλευτή κ. Κώστα Μαυρίδη:

Με ικανοποίηση σημειώνω την αξιόλογη ενέργεια ενός στελέχους της ομογένειας στις ΗΠΑ, του κ. Νίκου Αντωνιάδη (ειδικός σε θέματα Πολιτικού Μarketing και με καταγωγή από την κατεχόμενη Αμμόχωστο), ο οποίος απέστειλε ενημερωτική επιστολή στα μέλη του Κοινοβουλίου της Νορβηγίας για την στάση του κ. Άιντε. Τέτοιες πρωτοβουλίες ενημέρωσης ξένων αξιωματούχων, προσδίδουν αξιοπιστία και υπηρετούν τα συμφέροντα της Κύπρου. Κρίνω λοιπόν σκόπιμο να αποστείλω παρόμοια επιστολή ενημέρωσης σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία θα επικεντρώνομαι:

α) στην κατανόηση του Γεν. Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Antonio Guteres ότι “ένα φυσιολογικό κράτος (ιδαίτερα μέλος της ΕΕ), δεν μπορεί να λειτουργήσει υπό καθεστώς εγγυήσεων της Τουρκίας και παρουσίας τουρκικών στρατευμάτων”,

και

β) στον επικίνδυνο ρόλο του κ. Eide (ο οποίος διεκδικεί θέση στο Κοινοβούλιο της Νορβηγίας) με την ερώτηση κατά πόσον “θα αποδεχόταν, όπως προτείνει για την Κύπρο, ένας εισβολέας στην Νορβηγία να διατηρεί στρατεύματα κατοχής και να εγγυάται το πολίτευμά της”;

Για τα πιο πάνω, θα ζητήσω τη συνυπογραφή όλων των Κυπρίων Ευρωβουλευτών.

Κώστας Μαυρίδης
Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ – S & D.

Costas Mavrides promotes a letter-complaint against Eide. Would you accept troops and guarantees in your countries?

Following the letter-complaint of our compatriot, a Political Marketing Consultant, Nicos Antoniades, Mr. Costas Mavrides, member of the European Parliament with the Democratic Party intents to promote the Turkish invasion, occupation and intransigence, among the members of the European Parliament.

As mignatiou.com had written last Friday, Nicos Antoniades sent a letter of complaint to all members of the Norwegian Parliament pointing out the “role” of Eide in the whole negotiation process, asking the Norwegian lawmakers whether they would accept troops and guarantees in their country. He also denounced Eide (who intends to run for the forthcoming parliamentary elections in Norway), calling his “diplomacy” to be dangerous to the world. (See the relevant article and the letter).

In the light of the above, and in an effort to further exploit the letter of objection, with a view to enhancing as much as possible such efforts to enlighten the international factor and highlight “Turkey’s occupation, invasion and intransigence”, DHKO MEP, Mr. Costas Mavrides, both in his statement at Aktina.fm radio, and in a written statement on mignatiou.com, after welcoming the above initiative, noted that he would immediately inform the members of the European Parliament, accordingly.

The statement by MEP Costas Mavrides:
I am delighted to note the remarkable action of our compatriot who lives in the United States of America, Nicos Antoniades (a Political Marketing Consultant from occupied Famagusta), who sent a letter of caution to the Members of the Parliament of Norway regarding Mr. Eide’s attitude. Such initiatives to inform foreign officials give credibility and serve the interests of Cyprus.

Therefore, Ι think it is appropriate to send a similar letter of briefing to all members of the European Parliament to which I will concentrate on:

A) the understanding of UN Secretary General Antonio Guteres that “a normal state (particularly a member of the EU) cannot operate under Turkish guarantees and the presence of Turkish troops”;

and

B) the dangerous role of Mr. Eide (who claims a seat in the Parliament of Norway) to ask “whether he would accept, as he proposes for Cyprus, Norway’s “invader” to keep troops on Norway’s land and to guarantee their citizenship”.
For the above, I will ask for the co-signature of all the Cypriot MEPs.

Costas Mavrides
MEP DIKO – S & D.

Be the first to comment on "Δίνεται συνέχεια στην επιστολή-καταγγελία για Άιντε στην Ευρωβουλή: Θα δεχόσασταν στρατό και εγγυήσεις στις χώρες σας;"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*