Που στοχεύει η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς: Νέες χρηματοδοτήσεις στα 5 δις ετησίως!

Φωτογραφία ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Στόχος μας είναι να αυξάνουμε κάθε χρόνο τις νέες χρηματοδοτήσεις και να φθάσουμε στο τέλος του 2020, τα 5 δισ. ευρώ ετησίως, από τα 2 δισ. ευρώ που ήταν το 2016» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας στη γενική συνέλευση της τράπεζας.

Ο κ. Μεγάλου, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο στοχευμένο στρατηγικό σχέδιο με την επωνυμία «AGENDA 2020» του ομίλου της τράπεζας Πειραιώς, που έχει ως όραμά να εξελιχθεί η τράπεζα στη πιο αξιόπιστη στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους.

«Η “AGENDA 2020” θέτει μεσοπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες, υπερκαλύπτει τους μέχρι σήμερα στόχους μας, και θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην πρόκληση να υποστηρίξουμε την ελληνική οικονομία και αποτελεί τον ορίζοντα με βάση τον οποίο θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 2020. Είμαστε βέβαιοι, πως η Τράπεζα θα μπορέσει να επανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις της και να συντελέσει, ως η μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα, στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας» είπε ο κ. Μεγάλου.

Προσέθεσε ότι οι κύριοι στόχοι της AGENDA 2020 είναι να μειωθούν τα δάνεια σε καθυστέρηση (NPLs) και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) σε διεθνώς αποδεκτά επίπεδα, να δημιουργηθεί ένα κερδοφόρο και αειφόρο επιχειρηματικό μοντέλο, με ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα και να διατηρηθεί η ισχυρή κεφαλαιακή βάση η οποία σήμερα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο.

«Επίσης, να αποκατασταθεί η αυτόνομη πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τις αγορές, κάτι που σημαίνει, να μηδενίσουμε την χρηματοδότησή μας από το Ευρωσύστημα. Σύμφωνα με το μοντέλο μας, η τράπεζά μας στο τέλος του 2020, θα έχει περίπου 70 δισ. ευρώ ενεργητικό, θα είναι κεφαλαιακά ισχυρή, θα είναι υγιής, κερδοφόρος και θα παραμένει να είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα» ανέφερε ο κ. Μεγάλου.

Το 2016 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την ίδρυση της Τράπεζας Πειραιώς. Η Τράπεζα συνέχισε να κινείται με όλες τις δυνάμεις της και το 2016, αναλαμβάνοντας δράσεις προς όφελος των περίπου 80 χιλιάδων μετόχων της, των 6 εκατ. πελατών μας και των 18.000 εργαζομένων μας, σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας και πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αλλά και τη διαφύλαξη του πολιτισμού, μέσω του δικτύου θεματικών μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ανέφερε στους μετόχους της τράπεζας, ο κ. Μεγάλου.

Αναφερόμενος στο επιχειρησιακό σχεδιασμό, ο κ. Μεγάλου είπε ότι η Τράπεζα Πειραιώς επικεντρώνεται σε όλες τις δυνατότητες και ευκαιρίες ανάκαμψης. «Βασικά ζητήματα προς διαχείριση για το 2017 παραμένουν η βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού, με συνεπή υλοποίηση ενεργητικής διαχείρισης στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και χρήση νέων λύσεων που νομοθετήθηκαν το 2016 ή αναμένεται να νομοθετηθούν το 2017, η ενίσχυση της ρευστότητας, μέσω της σταδιακής επιστροφής καταθέσεων και της μείωσης της έκθεσης στον μηχανισμό ELA και η επάνοδος σε κερδοφόρα αποτελέσματα, με συνεχή βελτίωση των πηγών εσόδων, αλλά και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας».

Α.Λ , AΠΕ-ΜΠΕ

 

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal


%d bloggers like this: