ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ: Πρόσφυγες και μετανάστες αφήνουν λουλούδια στο φράχτη στον καταυλισμό προσφύγων της Ειδομένης, στα σύνορα της Ελλάδος με τη ΠΓΔΜ, την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016, περιμένοντας να πάρουν την άδεια να περάσουν στη γειτονική χώρα. ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

Κανονισμό για την ενίσχυση των εξωτερικών ελέγχων στα σύνορα Σένγκεν ενέκρινε η EE

Κανονισμό για την τροποποίηση του κώδικα συνόρων Σένγκεν, με τον οποίο θα ενισχυθούν οι εξωτερικοί έλεγχοι στα Σύνορα της ζώνης Σένγκεν εξέδωσε σήμερα το Συμβούλιο των 28.

Η τροπολογία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διενεργούν συστηματικούς ελέγχους σε αντιστοιχία με τις σχετικές βάσεις δεδομένων σε όλα τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απολαμβάνουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ (δηλαδή των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους που δεν είναι πολίτες της ΕΕ) κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων.

Οι βάσεις δεδομένων με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι έλεγχοι, περιλαμβάνουν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και η βάση δεδομένων Interpol για κλεμμένα ή απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα (SLTD).

Οι έλεγχοι θα επιτρέψουν επίσης στα κράτη μέλη να επαληθεύουν ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία. Η υποχρέωση αυτή ισχύει σε όλα τα εξωτερικά σύνορα (αεροπορικά, θαλάσσια και χερσαία συνόρων), τόσο κατά την είσοδο και την έξοδο.

Ωστόσο, στην περίπτωση που οι συστηματικοί έλεγχοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δυσανάλογη επίδραση στις κυκλοφοριακές ροές στα θαλάσσια σύνορα ή την ξηρά, τα κράτη μέλη επιτρέπεται να πραγματοποιούν μόνο στοχευμένους ελέγχους κατά βάσεις δεδομένων, υπό τον όρο ότι αυτό δεν θα οδηγήσει σε κινδύνους που σχετίζονται με την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια πολιτική, ή τις διεθνείς σχέσεις των κρατών μελών, ή να αποτελέσει απειλή για τη δημόσια υγεία.

Όσον αφορά τα εναέρια σύνορα, τα κράτη μέλη μπορούν να πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους για μια μεταβατική περίοδο 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί έως και 18 μήνες σε εξαιρετικές και ειδικές περιπτώσεις, όπου υπάρχουν δυσκολίες υποδομής και απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για τις απαραίτητες αλλαγές.

ΚΥΠΕ – Αθανάσιος Αθανασίου – Βέλγιο/Βρυξέλλες 07/03/2017 16:31

Be the first to comment on "Κανονισμό για την ενίσχυση των εξωτερικών ελέγχων στα σύνορα Σένγκεν ενέκρινε η EE"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*