Εργασιακό μεσαίωνα με μερική απασχόληση και ελάχιστους μισθούς καταγράφει το ΕΡΓΑΝΗ
Η κυβέρνηση δηλώνει υπερήφανη για τη μείωση (;) της ανεργίας. Ωστόσο τα στοιχεία που παραθέτει το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα έπρεπε να κόβουν το χαμόγελο στο Μαξίμου.

Δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική και από τις νέες προσλήψεις που καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο μόνο το 39% περίπου αφορά θέσεις πλήρους απασχόλησης και πλήρη μισθό.

Οι προσλήψεις με μισό και λιγότερο του μισού μισθό κατέγραψε το ΕΡΓΑΝΗ τον Σεπτέμβριο. Από τις συνολικά 230.580 προσλήψεις που έγιναν μόνο οι 89.702 (ποσοστό 38,90%) ήταν με πλήρη απασχόληση και πλήρη μισθό ενώ οι 140.878, ποσοστό 61,10%, ήταν για μερική απασχόληση (107.790, ποσοστό 46,75%) και οι 33.088 (ποσοστό 14,35%) για εργασία «εκ περιτροπής», για λίγες ημέρες την εβδομάδα και αποδοχές πέριξ των 300 ευρώ ή και χαμηλότερα.

Την ανατροπή στην αγορά εργασίας απεικονίζουν τα μηνιαία στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι προσλήψεις με πλήρη απασχόληση ως ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των προσλήψεων από 55,31% (το υψηλότερο ποσοστό στο 9μηνο) που ήταν τον Απρίλιο έπεσαν στο 38,90% τον Σεπτέμβριο ενώ οι «ευέλικτες» μορφές απασχόλησης από 44,69% που ήταν τον Απρίλιο (το χαμηλότερο ποσοστό) έφτασαν τον Σεπτέμβριο στο 61,10%, αναφέρει ο συνάδελφος Γιώργος Γάτος στην Ημερησία.

ΦΘΗΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η «εκρηκτική» αυτή αύξηση, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, μαρτυρεί την επιλογή των περισσότερων επιχειρήσεων να προσλαμβάνουν ή να δηλώνουν στο ΙΚΑ χαμηλά αμειβόμενους εργαζόμενους είτε ανακυκλώνοντας άλλους «φθηνούς» εργαζόμενους είτε, ακόμη, αντικαθιστώντας τους «ακριβότερους», οι οποίοι απολύονται ή αποχωρούν οικειοθελώς.
Αυτή είναι η γενιά των 300 ευρώ – Εργασιακός μεσαίωνας για εκατομμύρια πολίτες

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι τον μήνα Σεπτέμβριο έγιναν 222.792 απολύσεις και αποχωρήσεις (33.835 περισσότερες σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα) και το ισοζύγιο της μισθωτής εργασίας ήταν θετικό κατά 7.788 θέσεις καθώς αναγγέλθηκαν 230.580 προσλήψεις. Στο 9μηνο 1.644.558 προσλήφθηκαν (το 46,62%) με πλήρη μισθό και το 53,38% με «κουρεμένες» αποδοχές και ωράρια, τουλάχιστον στα χαρτιά, και 1.398.953 βρέθηκαν «εκτός αγοράς» (740.559 λόγω καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 658.394 «οικειοθελώς») αφήνοντας θετικό κατά 245.605 νέες θέσεις εργασίας το ισοζύγιο της μισθωτής εργασίας, αλλά, με παγιωμένη και «διευρυμένη», πλέον, τη συμμετοχή των «ευέλικτα» απασχολούμενων.

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Με βάση τα νομοθετημένα κατώτατα όρια, ο μισθός για τη μερική απασχόληση ξεκινά από 293 ευρώ για τους άνω των 29 ετών και από τα 255 ευρώ για τους κάτω των 29 ετών ενώ, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΙΚΑ (Φεβρουάριος 2016) ο μέσος μεικτός μισθός για τους 527.299 επίσημα ασφαλισμένους με καθεστώς μερικής απασχόλησης είναι 397,81 ευρώ για 230.849 άνδρες και 407,05 ευρώ για 296.450 γυναίκες (403 ευρώ κατά μέσο όρο στο σύνολο).
Αυτή είναι η γενιά των 300 ευρώ – Εργασιακός μεσαίωνας για εκατομμύρια πολίτες

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι προσλήψεις και οι αποχωρήσεις του μηνός Σεπτεμβρίου είχαν, όπως κάθε χρόνο, έντονα τα χαρακτηριστικά της εποχικής κινητικότητας. Στους 5 κλάδους με τις περισσότερες απολύσεις ήταν οι υπηρεσίες εστίασης και τα καταλύματα και ακολούθησαν το λιανικό εμπόριο, η βιομηχανία τροφίμων και λιγότερο η δημόσια διοίκηση, η άμυνα και η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal


%d bloggers like this: