Aνοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη

Ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης. Φωτογραφία ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Εξοχώτατε,

Εν όψει καί των προσφάτων γεγονότων στην Κωνσταντινούπολη όπως καί τήν απάντηση τών Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά στή διαχείριση του κου Ακιντζί σέ διεθνές επίπεδο, δημιουργούνται περαιτέρω βάσιμες ανησυχίες γιά τά δρομολογούμενα στήν Κύπρο αλλά καί για τη διαδικασία των συνομιλιών όπως έχει διαμορφωθεί.

Οποιοσδήποτε παρακολουθεί τις εξελίξεις δέν μπορεί παρά νά ανησυχεί σοβαρά γιά τό μέλλον καί την ασφάλεια τού Κυπριακού Ελληνισμού.

Πρωτίστως μέ ανησυχεί η προοπτική λύσης χωρίς μετακίνηση τών Τουρκικών θέσεων καί μακροχρόνιων μεθοδεύσεων γιά πλήρη έλεγχο της νήσου από τή Τουρκία. Μελετώ συνεχώς τά όσα διακηρύττετε δημοσίως ό,τι τό όποιο νέο σχέδιο θ᾽ αποτελεί έναν έντιμο, βιώσιμο καί προ πάντων ασφαλή διακανονισμό πού θά σέβεται τά ανθρώπινα δικαιώματα καί τό υπάρχον Ευρωπαικό κεκτημένο. Τά γεγονότα καί οι τουρκικές δηλώσεις αλλά κι η συνεχής σας διαθεση νά διαπραγματεύεστε παρόλη την τουρκική αδιαλλαξία αλλά καί τις πρόσφατες τουρκικές μεθοδεύσεις υποστηριζόμενες καί από τα Ηνωμένα Εθνη καθε άλλο υποδεικνύουν.

Πρίν επιστρέψετε ξανά στίς συνομιλίες καί με δεδομένη την αποδοκιμασία του λαού στό πολιτικό σύστημα όπως καταγράφηκε στις πρόσφατες εκλογές (αποχή), προέχει νά πείσετε κυρίως εσείς, τά Ηνωμένα Εθνη αλλά καί ο κος Ακιντζι και προπάντων η Τουρκία πώς όντως έχουν ληφθεί απαραίτητα βήματα πού θά επιτρέψουν καί στους Ελληνοκύπριους και κυρίως τους παθόντες νά εμπιστευθούν πώς ένα συνεταιρικό κράτος είναι ασφαλεστερο της παρούσας κατάστασης ή ακόμη καί της απειλής γιά ενσωμάτωση των κατεχομένων στην Τουρκία ή καί της διαφαινόμενης δρομολόγησης αναγνώρισης των κατεχομένων ώς ανεξάρτητης κρατικής οντότητας.

Αυτό απαιτεί παραδοχή κι ανάληψη ευθυνών από την Τουρκία γιά τά εγκλήματα πολέμου καί εθνοκάθαρσης πού έχουν διαπραχθεί στήν Κύπρο καί δή στά κατεχόμενα εδάφη. Μιά τέτοια παραδοχή θά εξασφάλιζε και λύση πού ασχέτως της ονομασίας της, έμπρακτα θά αναιρεί ώς επί το πλέιστον τα εγκλήματα αυτά σύμφωνα μέ αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ην. Εθνών αλλά καί σημαντικών δικαστικών ανηλειμμένων αποφάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα καί τις παραβιάσεις τους σέ βαθμό εθνοκάθαρσης στην κατεχόμενη Κύπρο. Ειδάλλως, ποιό τό όφελος για τους Ε/Κ από ένα συνεταιρισμό με τους Τουρκοκύπριους;

Χωρίς τά πιό πάνω συστατικά τό πιό πιθανόν ειναι οι Ε/Κ νά απωλέσουν τή μοναδικη προστασία που τους έχει απομείνει υπό την Κυπριακή Δημοκρατία όπως υφίσταται υπό τις διεθνείς συνθήκες πού τήν εγκαθίδρυσαν από το 1960 καί την επαναβεβαίωσαν μέσω διαδοχικών αποφάσεων του ΣΑ μετά την Τουρκική ανταρσία το 1964, την Τουρκική εισβολή το 1974, την ανακήρυξη του ψευδοκράτος το 1983, αλλά καί μέσω τού συμφώνου ένταξης της ΚΔ εις στην ΕΕ το 2004 καί τίς μετέπειτα ανηλλειμμένες υποχρεώσεις της Τουρκίας πρός τήν ΕΕ γιά την ΚΔ.

Η διαδικασία και μεθοδολογία των συνομιλιών έχουν ενδυναμώσει πολύ τά Τουρκικά ερείσματα καί θέσεις κι έχουν τραγικά αμβλύνει τήν διεθνή απήχηση στά ελληνοκυπριακά επιχειρημάτα καί δίκαια. Οι συνεχείς συνομιλίες χωρίς έμπρακτη συνεργασία τής Τουρκίας σέ ουδένα επίπεδο, νομικό, θεσμικό ή πολιτικό δέ φαίνεται νά εξυπηρετούν τά συμφέροντα των Ελληνοκυπρίων.

Κωστής Σοφοκλέους
Ιατρός, Επεμβατικός Ογκολόγος
Νέα Υόρκη

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal