Δεν θα επιβάλλεται αυτόματα «πάγωμα» λογαριασμών
Η Αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος δεν θα προχωρά αυτόματα στο «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων και των λογαριασμών φοροφυγάδων και οφειλετών του Δημοσίου, παρά μόνο εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητα αυτά τα μέτρα, ή μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις που συνδέονται με τις αρμοδιότητές της, διευκρινίζει ή Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με αφορμή τη σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε χθες.

Με αφορμή το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του «Εθνους», αλλά και τα δημοσιεύματα άλλων μέσων ενημέρωσης, σχετικά με τις δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και άλλων περιουσιακών στοιχείων φορολογουμένων, σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται μή απόδοση ΦΠΑ 3.000 ευρώ, καθώς και για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, ύψους 10.000 ευρώ, από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζονται τα εξής:

«1. Η ΠΟΛ 1194/14.08.2014 που εξέδωσε η ΓΓΔΕ, κοινοποιεί και παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, προκειμένου οι υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης να ενημερώνουν την Αρχή της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.

2. Η ενημέρωση της Αρχής της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες από τη ΓΓΔΕ για την τέλεση ορισμένων φορολογικών παραβάσεων, συνιστά υποχρέωση της ΓΓΔΕ σύμφωνα με το ν.3691/2008. Μετά την ενημέρωσή της, η Αρχή της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δεν προβαίνει αυτόματα στη λήψη μέτρων όπως δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών κλπ. Η λήψη των μέτρων αυτών από την Αρχή της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες πραγματοποιείται μόνο εφόσον η Αρχή κρίνει ότι είναι απαραίτητη και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις που συνδέονται με τις αρμοδιότητές της.»

Διαβάστε ακόμη: Η «φοροτρέλα» σε νέα (θερινά) επεισόδια%d bloggers like this: