Επιτέλους: Προστασία προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο

Σε ανταπόκριση από το Λονδίνο του Mark Scott για τους New York Timesμε τίτλο «E.U. Debates Which Nation Will Regulate Web Privacy», σημειώνεται ότι το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μόλις εκλέχτηκε αναμένεται εντός του έτους να καταλήξει σε τελική συμφωνία για το θέμα των αυστηρότερων κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο, οι οποίοι εδώ και καιρό βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας.

Οι κανόνες αυτοί, οι οποίοι συζητούνται από το 2012, θα είναι αυστηρότεροι από εκείνους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δημιουργήσουν έναν κοινό κανόνα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των διαφόρων πτυχών της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο, η οποία θεωρείται ένα θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρώπη, και θα συμπεριλαμβάνονται περιορισμοί στις πληροφορίες που θα μπορούν να αποστέλλονται εκτός ΕΕ.

Επίσης θα προβλέπει την επιβολή προστίμων ύψους πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε εταιρεία που κάνει μη νόμιμη χρήση των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων. Σύμφωνα με την ανταπόκριση το σημαντικότερο ερώτημα που αφορά στη νέα αυτή νομοθεσία είναι το ποια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή θα έχει τον τελικό λόγο για την επιβολή των νέων κανόνων. Αυτό είναι σημαντικό επειδή, σύμφωνα με τις υπάρχουσες προτάσεις, οι εταιρείες θα είναι σε θέση να λειτουργούν σε όλη την ΕΕ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με την ερμηνεία που θα δίνεται, των ευρωπαϊκών κανόνων από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων μόνο μιας χώρας. Οι εταιρείες σήμερα πρέπει να συμμορφώνονται με τον αντίστοιχο ρυθμιστή σε καθεμία από τις 28 χώρες της Ένωσης στις οποίες λειτουργούν.

Η νέα νομοθεσία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2015 και από την πλευρά των ενδιαφερόμενων εταιρειών, υποστηρίζεται ότι θα επιφέρει επιπλέον κόστη στη βιομηχανία επειδή οι εταιρείες θα πρέπει να ενημερώνουν επακριβώς τους καταναλωτές και σε τακτά χρονικά διαστήματα για το πώς χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα και να περιορίζουν τις πληροφορίες που θα αποστέλλονται προς χώρες που δεν συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η ανταπόκριση καταλήγει αναφέροντας ότι, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, η νέα ευρωπαϊκή πολιτική θα είναι αυστηρότερη από την υπάρχουσα καθώς και από αυτή των ΗΠΑ. Όπως δήλωσε ο Jan Philipp Albrecht, ένας Γερμανός πολιτικός και κορυφαίος υποστηρικτής των νέων κανόνων προστασίας της ιδιωτικής ζωής, «Οι λομπίστες πρέπει να καταλάβουν ότι δημιουργούμε ένα παγκόσμιο ψηφιακό πρότυπο» και ότι «Αυτό είναι σημαντικό για όλους τους πολίτες μας».

Be the first to comment on "Επιτέλους: Προστασία προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*