χημειοθεραπεία


Το Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. ΑΠΕ ΜΠΕ/STR

Σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων στο νοσοκομείο Λάρισας: Αναβλήθηκαν χημειοθεραπείες ασθενών

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς διαπιστώνεται έλλειψη φαρμάκων σε πολλούς τομείς και κυρίως στα ογκολογικά φάρμακα, με αποτέλεσμα να έχουν αναβληθεί οι…