Ο ΟΠΑΠ θα «ανοίξει» σήμερα την συνεδρίαση του ΧΑΑ: Άντληση κεφαλαίων 200 εκ. ευρώ

opap_new

Ο ΟΠΑΠ «ανοίγει» την συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, στο πλαίσιο της έναρξης διαπραγμάτευσης του Εταιρικού του Ομολόγου.

Διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ η κάθε μία, με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 200.000.000 ευρώ.

Οι Ομολογίες που προέκυψαν από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Mr. Damian Cope θα κηρύξει την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Be the first to comment on "Ο ΟΠΑΠ θα «ανοίξει» σήμερα την συνεδρίαση του ΧΑΑ: Άντληση κεφαλαίων 200 εκ. ευρώ"

Leave a comment

Your email address will not be published.

*