Πρώτο βήμα για ευρωστρατό; Παρουσιάστηκε το Κοινό Ευρωπαϊκό Ταμείο αμυντικών εξοπλισμών

NATO Soldiers take part in exercise. FILE PHOTO. EPA/ADAM WARZAWA POLAND OUTNATO Soldiers take part in exercise. FILE PHOTO. EPA/ADAM WARZAWA POLAND OUT

Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για την υποστήριξη των επενδύσεων στην κοινή έρευνα, την κοινή ανάπτυξη αμυντικών εξοπλισμών και τεχνολογιών, αλλά και την απόκτηση εξοπλισμών από τα κράτη μέλη, πρότεινε σήμερα η Κομισιόν και παρουσίασαν οι Ύπατη εκπρόσωπος Φεντερίκα Μογκερίνι, ο Αντιπρόεδρος Γίρκι Κατάινεν και η Επίτροπος Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα.

Ο Αντιπρόεδρος Κατάινεν, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Κολεγίου των Επιτρόπων, εξήγησε ότι όλα τα κράτη μέλη ξοδεύουν τεράστια ποσά σε εξοπλισμούς και πως ο μόνος τρόπος να μειωθεί αυτό το κόστος είναι με το συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το κοινό Ταμείο θα χρηματοδοτεί τη συλλογική έρευνα σχετικά με καινοτόμες αμυντικές τεχνολογίες όπως η ηλεκτρονική, το κρυπτογραφημένο λογισμικό ή η ρομποτική, με κονδύλι 25 εκατ. ευρώ για την αμυντική έρευνα ως μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017, ποσό που θα αυξηθεί στα 90 εκατ. ευρώ έως το 2020.

Ταυτόχρονα όμως θα λειτουργεί ως χρηματοοικονομικό εργαλείο με 5 δις ευρώ το χρόνο, που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη που συμμετέχουν να προβαίνουν σε ορισμένες από κοινού αγορές ώστε να μειώνουν τις δαπάνες τους. Οι ικανότητες θα πρέπει να συμφωνηθούν με τα κράτη μέλη, τα οποία θα έχουν την κυριότητα της τεχνολογίας και των εξοπλισμών.

Διευκρινίζεται ότι το Ταμείο δεν θα αγοράζει με κοινοτικά λεφτά τους εξοπλισμούς για τα κράτη μέλη, αλλά θα βοηθά στους διαγωνισμούς απόκτησης για να κατεβάζει το κόστος. Όμως θα μπορεί να αγοράζει ή να νοικιάζει εξοπλισμό για τα κράτη μέλη, όταν αυτός ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται σε κοινές πολιτικές της ΕΕ.

Την ίδια ώρα η Κομισιόν σκοπεύει να προωθήσει την αποτελεσματική εφαρμογή των δύο οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και για τις μεταφορές προϊόντων στον τομέα της άμυνας εντός της ΕΕ, θα διευκολύνει τη διασυνοριακή συμμετοχή στις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, θα υποστηρίξει την ανάπτυξη προτύπων στον κλάδο και θα προωθήσει τη συμβολή των τομεακών πολιτικών, όπως τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ, ώστε να υπάρχουν κοινές προτεραιότητες στον τομέα της άμυνας.

Η Κομισιόν θα παρουσιάσει τώρα και θα συζητήσει τις προτάσεις αυτές, ιδίως τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα κατεβάσει την πρόταση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15-16 Δεκεμβρίου.

Αθ. Αθανασίου, ΚΥΠΕ, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Be the first to comment on "Πρώτο βήμα για ευρωστρατό; Παρουσιάστηκε το Κοινό Ευρωπαϊκό Ταμείο αμυντικών εξοπλισμών"

Leave a comment

Your email address will not be published.

*