Εισήγηση για λιγότερο κεντρικό έλεγχο προς τοπική αυτοδιοίκηση στην Κύπρο από ΣΕ

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επιθυμεί να εμπλέξει η Τουρκία στο θέμα των θεωρήσεων σύμφωνα φλαμανδική εφημερίδα. Φωτογραφία ΚΥΠΕ.Το Συμβούλιο της Ευρώπης επιθυμεί να εμπλέξει η Τουρκία στο θέμα των θεωρήσεων σύμφωνα φλαμανδική εφημερίδα. Φωτογραφία ΚΥΠΕ.

Λιγότερο κεντρικό έλεγχο προς τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο και νομοθετική ενίσχυση των ουσιαστικών τους αρμοδιοτήτων εισηγείται το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), η 31η σύνοδος του οποίου συνεδριάζει μεταξύ 19 και 21 Οκτωβρίου, στο Στρασβούργο.

Σε έκθεση του Σώματος, με τίτλο «η δημοκρατία στην τοπική αυτοδιοίκηση της Κύπρου», περιλαμβάνεται προσχέδιο σύστασης προς την Επιτροπή Υπουργών του ΣτΕ, όπου γίνεται λόγος για «αδυναμίες και ασάφειες» όσον αφορά τη νομική βάση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων των τοπικών αρχών.

Η σύσταση για την Κύπρο, που θα τεθεί προς ψήφιση την Πέμπτη, προτείνει όπως η Κυβέρνηση παράσχει σαφή αναγνώριση του νομικού και αν είναι δυνατόν, του συνταγματικού καθεστώτος των τοπικών αρχών. Προτείνεται επίσης η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης με ουσιαστικές εξουσίες και καθήκοντα, τα οποία θα εκτελούνται στο ακέραιο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

Σε επεξηγηματικό υπόμνημα που περιλαμβάνεται στην έκθεση του Κογκρέσου, γίνεται εξάλλου αναφορά στο ενδεχόμενο επιτυχούς κατάληξης της διαδικασίας επανένωσης στην Κύπρο, κάτι που, όπως προστίθεται, θα μπορούσε να επηρεάσει το νομικό και διοικητικό καθεστώς των υπαρχόντων δήμων και κοινοτήτων. «Ως εκ τούτου, η ρητή (expressis verbis) αναγνώριση θα παράσχει μια συνταγματική κατοχύρωση για αυτούς» συμπληρώνεται.

Οι συντάκτες της έκθεσης, Bernd Vohringer από τη Γερμανία και Randi Mondorf από τη Δανία, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιτόπια επίσκεψη στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2016 και είχαν επαφές με εκπροσώπους της Κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και ανεξάρτητους φορείς, αναφέρουν εξάλλου ότι υπάρχει ισχυρή εποπτεία της Κυβέρνησης στην άσκηση των ρυθμιστικών εξουσιών των τοπικών αρχών, αναφορικά με τους ανθρώπινους, διοικητικούς και οικονομικούς τους πόρους.

Συστήνουν, ως εκ τούτου την ελάττωση της κεντρικής εποπτείας και τον περιορισμό της στον εκ των υστέρων έλεγχο των τοπικών αρχών. Επίσης προτείνουν την παραχώρηση επαρκών οικονομικών πόρων στις τοπικές αρχές και τη δημιουργία διαφανών και προβλέψιμων μεθόδων για την κατανομή των κεντρικών χορηγήσεων.

Τέλος, η σύσταση του Κογκρέσου χαιρετίζει παλαιότερη απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας να υιοθετήσει ως δεσμευτικό το άρθρο 5 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το οποίο οι αλλαγές στα όρια των τοπικών αρχών δεν μπορούν να γίνονται χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες τοπικές κοινωνίες, ενδεχομένως μέσω δημοψηφίσματος εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών απαρτίζεται από 648 μέλη τα οποία κατέχουν αιρετό αξίωμα και εκπροσωπούν πάνω από 200.000 αρχές στα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΚΥΠΕ, Λευκωσία, Κύπρος

Be the first to comment on "Εισήγηση για λιγότερο κεντρικό έλεγχο προς τοπική αυτοδιοίκηση στην Κύπρο από ΣΕ"

Leave a comment

Your email address will not be published.

*